Visokošolska informatika

 

Novis je sodobna spletna informacijska rešitev, ki celovito podpira izobraževalne in administrativne procese visokošolskih zavodov (univerz, članic univerz ter samostojnih visokošolskih zavodov) na vseh stopnjah izobraževanja in za vse oblike organiziranja študijskega procesa. Študentom omogoča celovit pregled njihovih obveznosti, dosežkov ter podpira njihove izobraževalne aktivnosti. Učitelje podpira pri celovitem pregledu dosežkov študentov ter z njimi povezanimi postopki. Strokovne službe pa podpira pri pripravi študijskega procesa (študijski programi, urniki, evidenca študentov, izpitna evidenca, indeks študentov, objava gradiv, obvestila, prijavni in vpisni postopki ter poročanje in izmenjava podatkov z eVŠ portalom).