Celovit pristop

Celovit pristop k informatizaciji procesov

 

Naše s stranke s ProPIS-om ne dobijo samo celovitega informacijskega sistema ampak tudi celovit paket storitev za vse faze projekta informatizacije od uvedbe do vzdrževanja. Podpora za ključne faze projekta vključuje (ne nujno v istem zaporedju):

  • Analiza posebnosti poslovanja stranke (po potrebi izvedba svetovanj in delavnic, ki privedejo do specifikacije morebitnih potrebnih sprememb in dograditev informacijskega sistema vključno s povezavami z drugimi informacijskimi sistemi in z začetnim prepisom podatkov)
  • Realizacija potrebnih sprememb in dograditev programske opreme ter implementacija povezav z drugimi informacijskimi sistemi in realizacija začetnih prepisov podatkov
  • Poskusno delovanje in odprava morebitnih naknadno ugotovljenih pomanjkljivosti (v programski opremi, integracijah in začetnem prepisu podatkov)
  • Izobraževanje uporabnikov (skrbno načrtovano, prilagojeno strukturi in znanju uporabnikov, obseg prilagojen zmožnostim stranke – ali izobraževanje samo strankinih inštruktorjev ali pa vseh uporabnikov)
  • Prilagoditev obstoječih ali izgradnja novih ogrodij za poslovne analize ključnih podatkov (analiza informacijskih potreb vodstva, realizacija in uvedba analitičnih ogrodij – npr. bilančne analize, analize obveznosti in terjatev, analize materialnih tokov, analize fakturirane realizacije, analize zalog, analize proizvodnih procesov,…)
  • Začetek produkcijskega delovanja (skrbno načrtovano, ob podpori in po potrebi prisotnosti strokovnjakov Nove Vizije)
  • Stalna podpora (podporni portal, telefonsko in po potrebi svetovanje na lokaciji) ter vzdrževanje (zakonske spremembe, spremembe v načinu poslovanja, tehnološko posodabljanje)

Vse navedene faze so v naprej opredeljene v implementacijski in v vzdrževalni pogodbi. Stranka tako v naprej ve, koliko jo bo informatizacija stala.