Medicinska informatika

 

Nova Vizija ima več kot 30-letne izkušnje na področju zdravstva. Z našimi strankami vzpostavljamo trajne in dobre odnose. Trudimo se, da z našimi informacijskimi rešitvami podpiramo strokovno delo zdravstvenih delavcev, poenostavljamo administrativno delo, povezujemo bolnike in zdravstveno osebje in skrbimo za to, da delo v ambulantah čim bolj nemoteno teče, da se lahko zdravstveno osebje osredotoči na svojo primarno nalogo – pomagati bolnikom.

Naša glavna informacijska rešitev na področju medicinske informatike je zdravstveni informacijski sistem ProMedica, sistem, ki ga nenehno dopolnjujemo in nadgrajujemo v sodelovanju z zdravstvenim osebjem in je namenjen tako administrativni kot strokovni podpori dela zdravstvenega osebja v osnovnem zdravstvu. Modularnost, skalabilnost in povezanost ProMedice z drugimi sistemi omogočajo, da je ProMedica primerna za uporabo pri večjih in majhnih zasebnih izvajalcih zdravstvene dejavnosti, tudi pri zasebnikih brez koncesije in zagotavlja, da bomo lahko zadostili vašim željam in potrebam tudi v prihodnje. Več

Določena opravila, ko fizična prisotnost bolnika v ambulanti zdravnika ni potrebna, administrativno precej obremenjujejo zdravstveno osebje, bolniki pa po nepotrebnem prihajajo v ambulanto. Zato smo poleg integracije ProMedice s centralnim sistemom eZdravja za potrebe naročanja na specialistične preglede izdelali tudi modul za bolnike ostalih ambulant (splošne ambulante, fizioterapija,…). Modul PriZdravniku omogoča bolnikom, da se sami naročijo na pregled, naročijo napotnice, recepte in ostale listine v ambulanto preko spleta. Pokličite nas, če želite poskusno namestitev. Več

Za podporo zdravniku pri zdravljenju na terenu smo pripravili informacijsko rešitev Mobilni zdravnik. Aplikacija deluje na mobilnih napravah, ki zdravniku omogočajo oddaljeni dostop do medicinskih podatkov bolnika, sočasno pa rešuje težave z varnostjo občutljivih pacientovih podatkov z uporabo digitalnih potrdil. Na mobilni napravi so zdravniku dostopni osebni podatki pacienta, razlog za pregled na terenu, kronične bolezni z osnovnimi informacijami, stalna terapija, predpisana zdravila v zadnjih treh mesecih, alergije (tudi alergije na zdravila), zadnji laboratorijski izvidi, izdane naročilnice za MP, podatki zadnjih nekaj obiskov v ambulanti (z anamnezami, statusi, diagnozami, predpisanimi zdravili…), izdana zdravila, odprte naročilnice za MP. Pokličite nas, če želite poskusno namestitev.

Skupaj s Fakulteto za računalništvo, podjetjem Ipmit d.o.o in dr. Iljažem v okviru raziskovalno razvojnega projekta razvijamo sistem za oddaljeno spremljanje in telemedicinsko obravnavo pacientov (SOSTOP). Fokus projekta je oddaljeno spremljanje in obravnava kroničnih bolnikov v okviru referenčnih ambulant. Medicinsko osebje referenčne ambulante načrtuje, bolnik pa izvaja načrtovane aktivnosti, ki omogočajo zdravniku spremljanje urejenosti kronične bolezni bolnika brez potrebe po bolnikovih pogostih obiskih v referenčni ambulanti. Aktivnosti vključujejo izvajanje meritev bolnikovih vitalnih znakov, izpolnjevanje vprašalnikov, pregledovanje informativnih vsebin, evidentiranje prehrane ter možnost oddaljene komunikacije z medicinskim osebjem. Več