Storitev eVideoPosvet

ProMedica ponuja tudi varno rešitev za obravnavo pacientov na daljavo z izvedbo video ali avdio posveta med zdravstvenim delavcem in pacientom. eVideoPosvet je integriran s ProMedico in omogoča, da lahko med tem, ko govorite s pacientom, iščete potrebne informacije po eKartoteki pacienta v ProMedici, sproti delate zabeležke pogovora, predpisujete eRecepte ipd… Na strani pacienta se lahko za eVideoPosvet uporablja računalnik ali mobilna naprava.

 

eVideoPosvet lahko vzpostavite le zdravstveni delavci. Za vsak ePosvet naročite pacienta na določen termin v vašem koledarju. Sistem v vaš koledar shrani povezavo, preko katere vzpostavi zdravstveni delavec eVideoPosvet s pacientom, pacientu pa pošlje povezavo preko SMS sporočila ali preko elektronske pošte (uporabi se način, ki ga tudi sicer uporabljate za pošiljanje vabil pacientom).

 

Pacient in zdravstveni delavec se lahko povežeta 15 min pred dejanskim terminom. Povezavo vzpostavi zdravnik tako, da klikne na ikono kamere v koledarju naročanja.

 

 

Odpre se spletni brskalnik, v katerem po potrditvi seznanitve s politiko zasebnosti počakate, da komunikacijo vzpostavi še pacient.

 

Zelo podoben postopek je tudi na strani pacienta (klik na povezavo v prejeti elektronski pošti ali SMSu). Ko oba uspešno vzpostavita povezavo, se lahko začne eVideoPosvet  (primer z uporabo mobilnega telefona):

 

 

Uporabo funkcionalnosti našim strankam do 31.7.2020 nudimo brezplačno, brez stroškov namestitve, uporabe in brez stroškov klicev. V trenutni situaciji zaradi epidemije corona virusa predlagamo uporabo varne storitve eVideoPosvet za komunikacijo s pacienti, kadar predvidevate, da osebni in fizični stik ni potreben. Storitev lahko uporabljajo tako zdravniki kot sestre. Če torej želite storitev uporabljati, nas pokličite, da vam funkcionalnost vključimo čimprej.

 

Glede obračuna zdravstvenih storitev naj opozorimo na objavo ZZZS v dokumentu Poenostavitev postopkov pri ugotavljanju začasne zadržanosti od dela, ki v ambulantah družinske medicine, otroškega in šolskega dispanzerja omogoča tudi obračun pregleda, opravljenega preko telefona ali drugih telekomunikacijskih pogovorov z običajnimi obračunskimi storitvami, mogoče lahko obračunate tudi K0001-01 (preverite pravila za obračun količnika), nikakor pa za ta eVideoPosvet ne smete obračunati storitve Q0242 »ePosvet«. Ta je namenjena konzultaciji med zdravnikoma primarnega in sekundarnega nivoja, za katerega je podlaga izdana napotnica za ePosvet.

 

Naj vas opozorimo še na storitev PriZdravniku, s katero omogočamo pacientom, da preko spleta naročijo v vašo ambulanto staleže, napotnice, recepte ali se naročijo na pregled. V časih izrednih razmer s corona virusom bi vam storitev lahko koristila, da pacienti ne bi po nepotrebnem hodili v vašo ambulanto.