Integracija z eZdravjem, s CRPP in PPOP

Dandanes zdravstveni informacijski sistem ne bi zadoščal potrebam zdravstvenih delavcev, če ne bi bil povezan s slovenskim centralnim sistemom eZdravja. Narejena je integracija s CRPP (centralni register podatkov o pacientih) in  PPoP (povzetek podatkov o pacientu), kamor zdravstveno osebje pošilja ključne zdravstvene podatke bolnikov in lahko za svoje bolnike preverijo PPOP, izvide in ostale dokumente, ki so jih v centralni sistem posredovali drugi zdravstveni delavci.

Moduli za komunikacijo z eZdravjem, ki jih vključuje ProMedica, so:

– eRecept (izdaja eReceptov – belih/zelenih, pregled izdanih zdravil, pregled neporabljenih receptov…)

– eNapotnica (izdaja eNapotnic, pregled napotitev, …)

– eNaročanje (naročanje, prenaročanje z eNapotnicami in delovnimi nalogi, poročanje čakalnih dob, prvih prostih terminov, možnost eNaročanja…)

– ePovzetek podatkov o pacientu:

  • modul PPoP (povzetek podatkov o pacientu)
  • modul eRCO (elektronski register cepljenih oseb, poročanje opravljenih cepljenj in ugotovljenih reakcij na cepljenja ter neželenih učinkov v eRCO)
  • modul Kroničnih bolezni (poročanje kroničnih bolezni v PPoP)
  • pošiljanje akutnih bolezni v PPoP
  • modul Alergije (spremljanje alergij na zdravila, hrano, ostale snovi ter poročanje podatkov v PPoP)
  • modul Aplikacije v ambulanti apliciranih zdravil (vodenje in poročanje v PPoP)
  • modul Dokumentov (priprava izvidov, fizioterapevtskih poročil in pošiljanje v CRPP)

– modul Vpogleda v dokumente eZdravja