Patronaža

Modul patronaža omogoča:

 • vnos podatkov o bolniku, nosečnici, otročnici ali novorojenčku,
 • vnos podatkov obiska (medicinske obravnave),
 • vnos napotne listine (delovnega naloga za patronažo),
 • vnos storitev za obračun na ZZZS,
 • vnos napotnih in negovalnih diagnoz,
 • hiter vnos ponovnih obiskov z možnostjo prepisa vseh podatkov iz prejšnjega ponovnega obiska,
 • pregled zgodovine obravnav,
 • možnost obdobnega branja osebnih podatkov in podatkov zavarovanja iz OL,
 • izdajo računov,
 • vnos statističnih podatkov za poročanje preko eSZBO,
 • izdelavo obveznih in internih poročil, statistik in izpisov.

Mobilna aplikacija za podporo terenskemu delu diplomiranim medicinskim sestram v patronažnem varstvu  (mPatronaža)

Patronažna sestra ima na voljo sledeče funkcionalnosti za učinkovito strokovno obravnavo oskrbovanca na terenu:

 • načrtovanje obiskov pri pacientih v modulu patronaže v ProMedici,
 • prenos podatkov načrtovanih obravnav v mPatronažo,
 • vnos podatkov obravnave na terenu v mobilni aplikaciji (storitve, vitalni znaki, ogroženost pacienta, ocena kronične razjede in ocena bolečine)
 • uvoz podatkov iz mPatronaže v ProMedico,
 • dopolnitev podatkov obravnave v ProMedici in njen zaključek,
 • izdelava poročila za osebnega zdravnika in pošiljanje poročila v CRPP.

Vnos osnovnih podatkov obiska:

Vnos dovoljenih storitev za obračun ZZZS:

Negovalne diagnoze:

Statistični podatki obiska:

Hiter vnos ponovnih obiskov z možnostjo prepisa vseh podatkov iz prejšnjega ponovnega obiska:

Možnost obdobnega branja osebnih podatkov in podatkov zavarovanja iz OL:

Dodaten vnos načrtovanih storitev pri načrtovanju obiskov (naročanje pacientov):

mPatronaža:

 • pregled načrtovanih obiskov, vnos obiska pri pacientu

 • načrtovane storitve, vitalni znaki pacienta

 • ogroženost po Bradenovi lestvici, ocena kronične razjede

 • ocena bolečine