Medicina dela, prometa in športa

Zajem osnovnih podatkov pregleda (vrsta pregleda, plačnik, določitev potrebnih preiskav):

Izbor potrebnih preiskav, vključno z naročili v druge enote (laboratorij, fiziologija, RTG,…):


Spremljanje izvedbe naročil:


Spremljanje kliničnih podatkov:

Laboratorijski rezultati: