Oddaljena obravnava kroničnih bolnikov

Sistem za oddaljeno spremljanje in telemedicinsko obravnavo pacientov (SOSTOP)

Vsebina projekta:

Fokus projekta je oddaljeno spremljanje in obravnava kroničnih bolnikov v okviru referenčnih ambulant. Medicinsko osebje referenčne ambulante načrtuje, bolnik pa izvaja načrtovane aktivnosti, ki omogočajo zdravniku spremljanje urejenosti kronične bolezni bolnika brez potrebe po bolnikovih pogostih obiskih v referenčni ambulanti.


Kratek opis projekta:

Leta 2018 se je IPMIT d.o.o. skupaj s konzorcijskimi partnerji Nova Vizija d.d. in Medicina Iljaž d.o.o. uspešno prijavil na Javni razpis za »Spodbude za raziskovalno – razvojne projekte 2« s projektom Sistem za oddaljeno spremljanje in telemedicinsko obravnavo pacientov.

Glavni izdelek RRI projekta je sistem za oddaljeno spremljanje ter telemedicinsko obravnavo pacientov (SOSTOP). Z uporabo uveljavljenega standarda FHIR smo integrirali rešitev Vitabits z modulom za referenčne ambulante zdravstvenega informacijskega sistema ProMedica. Rešitev je zasnovana tako, da jo je mogoče tržiti tudi samostojno brez zdravstvenega sistema. Mogoče jo je integrirati tudi v druge zaledne ambulantne in bolnišnične sisteme.

Namen in zgradba rešitve

Telemedicinska rešitev SOSTOP je namenjena oddaljenemu spremljanju in obravnavi kroničnih bolnikov v okviru referenčnih ambulant. V prvi vrsti gre za oddaljeno spremljanje funkcionalnih parametrov zdravja in bivanja v bivalnem okolju bolnika. Pomemben cilj je tudi spoznavanje bolnikov s kronično boleznijo in njihovo spodbujanje k zdravemu in aktivnemu življenjskemu slogu.

Rešitev SOSTOP je sestavljena iz telemedicinskega modula za zdravstveno osebje, ki je močno integriran z modulom za referenčne ambulante ProMedice, ter iz rešitve Vitabits za kronične bolnike, za uporabo katere je potrebna posebna oprema (tablica in merilne naprave). Vse rešitve delujejo v oblaku in za njihovo delovanje na infrastrukturi zdravstvene institucije ni potrebno nameščati programske opreme. Spodnja slika prikazuje posamezne komponente sistema za oddaljeno spremljanje in telemedicinsko obravnavo pacientov.

Rešitve so bile v praksi preizkušene v okviru pilota, ki se je izvajal v več referenčnih ambulantah v Brežicah in okolici. V okviru pilota je bila izdelana tudi klinična študija. Spodnji video prikazuje izkušnje pilotne uvedbe rešitve oddaljenega spremljanja kroničnih bolnikov s hipertenzijo in s sladkorno boleznijo tipa II.

Proces oddaljenega spremljanja kroničnih bolnikov

Proces oddaljenega spremljanja kroničnih bolnikov obsega sledeče korake:

 • zdravstveno osebje izbere kronične bolnike za oddaljeno spremljanje,
 • referenčna medicinska sestra oblikuje načrt oddaljene obravnave bolnikov (urnik meritev vitalnih znakov, vprašalniki),
 • bolnik prevzame vse potrebne naprave ter aktivira povezavo z referenčno ambulanto,
 • bolnik izvaja meritve vitalnih znakov skladno z urnikom, odgovarja na vprašalnike, evidentira prehranjevalne navade in spremlja fizično aktivnost (pametna zapestnica),
 • zdravstveno osebje objavlja, bolniki pa pregledujejo informativne vsebine povezane z njihovimi kroničnimi boleznimi,
 • zdravstveno osebje in bolnik oddaljeno komunicirata (video, sporočila),
 • zdravstveno osebje na daljavo spremlja urejenost kroničnih bolezni

Telemedicinski modul za zdravstveno osebje

Telemedicinski modul je namenjen zdravstvenemu osebju referenčne ambulante, torej dipl. medicinski sestri in zdravniku. Za njegovo uporabo zadošča prijava v modul za referenčno ambulanto ProMedice. Vsak zdravnik in njegova referenčna medicinska sestra vidita zgolj podatke svojih bolnikov, torej bolnikov, ki jim je zdravnik izbrani. Vsi podatki, potrebni za oddaljeno obravnavo bolnika (splošni podatki, diagnoze, zdravila), so v telemedicinskem modulu takoj na voljo, da lahko medicinska sestra pripravi bolniku načrt oddaljene obravnave. Pri tem jim program pomaga s privzeto določitvijo načrta izvajanja meritev ter vključenih vprašalnikov. Privzeti načrti oddaljene obravnave (meritve, mejne vrednosti, vprašalniki, urniki) so odvisni od diagnoz kroničnih bolnikov in jih je mogoče prilagoditi procesu spremljanja oddaljenih bolnikov posamezne zdravstvene ustanove. Trenutno so na voljo privzeti načrti za hipertenzijo in sladkorno bolezen tipa 2.

Funkcionalnosti telemedicinskega modula so dostopne z uporabo sledečih funkcionalnosti v ProMedici:

 • vključitev izbranega kroničnega bolnika v oddaljeno spremljanje (obravnavo),
 • vpogled v dokumente (poročila o oddaljeni obravnavi) in meritve (samomeritve) oddaljene obravnave bolnikov, ki so na voljo v ProMedici,
 • vpogled v podrobne podatke oddaljene obravnave bolnika,
 • prikaz neprebranih sporočil bolnikov,
 • pregled sumarnih podatkov o oddaljeni obravnavi vseh kroničnih bolnikov.

Kratek opis ključnih funkcionalnosti, ki jih omogoča telemedicinski modul za zdravstveno osebje:

 • dodajanje in urejanje individualnega načrta oddaljene obravnave kroničnega bolnika (načrtovane meritve vključno z mejnimi vrednostmi, vprašalniki, urniki) – vse spremembe načrta obravnave so zabeležene in jih je mogoče prikazati,

 • pregled seznama bolnikov v oddaljeni obravnavi (po parametrih urejenosti kronične bolezni ali po neprebranih sporočilih),

 • pregled osnovnih podatkov bolnika,
 • kreiranje, pregled ter posredovanje poročila o oddaljeni obravnavi bolnika,
 • pregled opravljenih aktivnosti bolnika (vprašalniki, odstopanja meritev od načrtovanih vrednosti, časovni prikaz in seznam vseh meritev),

 • pregled prehrane bolnika,
 • komunikacija z bolnikom (video, sporočilna),
 • objava izobraževalnih vsebin za kronične bolnike.

Uporaba telemedicinskega modula za zdravstveno osebje je intuitivna, a so vseeno za vse funkcionalnosti na voljo podrobna uporabniška navodila.

Prednost za medicinsko osebje je v sprotnem pridobivanju informacij o urejenosti kroničnih bolezni brez potrebe po pogostih obiskih bolnika (tudi brez vnašanja bolnikovih meritev). Medicinsko osebje lahko kronične bolnike oddaljeno opozori na morebitna odstopanja pri vitalnih znakih oziroma njihovem življenskem slogu (prehrana, vprašalniki) ter jim po potrebi tudi prilagodi trapijo. Bolnike lahko sproti informirajo o najnovejših dognanjih v zvezi z njihovo kronično boleznijo. S svojo pozornostjo se lahko pravočasno usmerijo na bolnike s slabo urejenimi kroničnimi boleznimi.

 

 

Kratek povzetek projekta:

NAZIV PROJEKTA: Sistem za oddaljeno spremljanje in telemedicinsko obravnavo pacientov

AKRONIM PROJEKTA: SOSTOP

PARTNERJI: IPMIT d.o.o. (vodilni partner), Nova Vizija d.d. (konzorcijski partner), Medicina Iljaž d.o.o. (konzorcijski partner)

SKUPNA VREDNOST PROJEKTA: 1.158.220,10 € (nepovratna sredstva 492.816,62 €)

OBDOBJE IZVAJANJA PROJEKTA: 7.2.2018 – 6.2.2020

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Dodatna opomba: Več informacij o EU – skladih najdete na povezavi na spletno mesto evropske kohezijske politike v Sloveniji www.eu-skladi.si