Sistem za oddaljeno spremljanje in telemedicinsko obravnavo pacientov (SOSTOP)

 

NAZIV PROJEKTA: Sistem za oddaljeno spremljanje in telemedicinsko obravnavo pacientov

AKRONIM PROJEKTA: SOSTOP

PARTNERJI: IPMIT d.o.o. (vodilni partner), Nova Vizija d.d. (konzorcijski partner), Medicina Iljaž d.o.o. (konzorcijski partner)

SKUPNA VREDNOST PROJEKTA: 1.158.220,10 € (nepovratna sredstva 492.816,62 €)

OBDOBJE IZVAJANJA PROJEKTA: 7.2.2018 – 6.2.2020


Vsebina projekta:

Fokus projekta je oddaljeno spremljanje in obravnava kroničnih bolnikov v okviru referenčnih ambulant. Medicinsko osebje referenčne ambulante načrtuje, bolnik pa izvaja načrtovane aktivnosti, ki omogočajo zdravniku spremljanje urejenosti kronične bolezni bolnika brez potrebe po bolnikovih pogostih obiskih v referenčni ambulanti.


Kratek povzetek projekta:

Leta 2018 se je IPMIT d.o.o. skupaj s konzorcijskimi partnerji Nova Vizija d.d. in Medicina Iljaž d.o.o. uspešno prijavil na Javni razpis za »Spodbude za raziskovalno – razvojne projekte 2« s projektom Sistem za oddaljeno spremljanje in telemedicinsko obravnavo pacientov.

Glavni izdelek RRI projekta je sistem za oddaljeno spremljanje ter telemedicinsko obravnavo pacientov (SOSTOP). Na svetu je na voljo več naprav za zajem meritev iz merilcev vitalnih podatkov in senzorjev ter prenos teh v oblak oziroma zaledne sisteme, zato smo naš izdelek nadgradili z lastnostmi, za katere kaže da so izjemno pomembe: GUI za doseganje ustrezne uporabniške izkušnje, namembnost za doseganje ustreznega nivoja varnosti ter podpora za več uporabnikov za zmanjševanje stroška storitve. V okviru projekta smo prehod, ki je že imel dve od naštetih treh lastnosti (GUI, namenskost), nadgradili tako, da bo omogočal tudi samodejno identifikacijo pacienta (npr. z uporabo biometričnih metod).

Za izboljšanje uporabniške izkušnje (obolevnost za kroničnimi boleznimi je najpogostejša pri starejši populaciji) je glasovno upravljanje in sporočanje dobrodošla lastnost naprave, s katero rokujejo pacienti. V okviru projekta smo prehod nadgradili s to funkcionalnostjo.

V okviru projekta smo z uporabo uveljavljenega standarda FHIR integrirali prehod rešitve VitaBits z zalednim ambulantnim informacijskim sistemom IS ProMedica podjetja Nova Vizija, ki vključuje tudi podporo za referenčne ambulante. Rešitev je zasnovana tako, da jo je mogoče tržiti tudi samostojno brez ambulantnega sistema. Mogoče jo je integrirati tudi v druge zaledne ambulantne in bolnišnične sisteme.

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Dodatna opomba: Več informacij o EU – skladih najdete na povezavi na spletno mesto evropske kohezijske politike v Sloveniji www.eu-skladi.si

Posneli smo tudi video, ki prikazuje izkušnje pilotne uvedbe rešitve oddaljenega spremljanja kroničnih bolnikov s hipertenzijo in s sladkorno boleznijo tipa II v pet referenčnih ambulantah.

Slika 1: Komponente sistema za oddaljeno spremljanje in telemedicinsko obravnavo pacientov.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Dodatna opomba: Več informacij o EU – skladih najdete na povezavi na spletno mesto evropske kohezijske politike v Sloveniji www.eu-skladi.si