Novis - informacijski sistem za visokošolske zavode

Novis kot celovita informacijska rešitev za visokošolske zavode

 • Novis je sodobna spletna informacijska rešitev, ki celovito podpira izobraževalne procese visokošolskih zavodov (Univerz, članic univerz ter samostojnih visokošolskih zavodov) na vseh stopnjah izobraževanja in za vse oblike organiziranja študijskega procesa.
 • Rešitev je možno z nastavitvami in prilagoditvami individualizirati glede na zahteve visokošolskega zavoda.

 

 Več informacij je na voljo na naslednjih straneh:

 


Novis - zgradba in infrastruktura

 • Novis je razvit v sodobni trinivojski arhitekturi, kjer predavatelji, študentje in strokovni sodelavci za delo z uporabniškim vmesnikom potrebujejo le internetni brskalnik. Poslovna logika je podprta s srednjim slojem, ki je nameščen na aplikacijskem strežniku zavoda ali pri zunanjem ponudniku. Podatki pa so varno shranjeni v sloju baze podatkov, ki je nameščena na podatkovnem strežniku zavoda ali zunanjemu ponudniku.
 • Vsi sloji so  med sabo povezani s spletnimi servisi, kar mu omogoča enostavno povezovanje z ostalimi informacijskimi rešitvami v akademskem in raziskovalnem okolju.
 • Opisana tehnološka zasnova omogoča naročniku popolno izločitev Novisa na strežnike zunanjega ponudnika ter financiranje računalniške rešitve in zahtevane računalniške infrastrukture v obliki mesečnega najema storitve. 

Arhitektura visokošolskih informacijskih rešitev


Novis visokošolski informacijski sistem je eden od informacijskih sistemov, ki so potrebni za učinkovito vodenje visokošolskih zavodov. Za celovito podporo so potrebne še naslednje informacijske rešitve, ki morajo biti med sabo dobro povezljive:

 • poslovni informacijski sistem (ProPIS), ki celovito podpira tudi kadrovske procese in podatke, ter vse ostale poslovne procese naročnika,
 • skladišča podatkov in analitične rešitve za podporo odločanja na poslovnem in izobraževalnem področju,
 • rešitve dokumentnega sistema visokošolske organizacije (predvsem e-arhiv),
 • zunanje varnostno arhiviranje podatkov.


 Povezave Novisa s poslovnim informacijskim sistemom ProPIS:
 
Kadrovska evidenca podpira obsežen sklop vseh kadrovskih podatkov, vključno s posebnostmi visokošolskih zavodov:

 • evidenco delovnih mest, različnih vrst zaposlitve (redna, dopolnilna, delna, pogodbena),
 • uporabnik ima na voljo vrsto pregledov in izpisov, predpisanih seznamov za zunanjo in notranjo uporabo,
 • sklepi in obvestila v zvezi z zaposlitvijo,
 • avtomatsko kreiranje in izpisi sklepov in evidenc  na področju dopustov.
 • habilitacije in njihova zgodovina,
 • pripadnost katedram,
 • skupine zaposlenih (nepedagoški, pedagoški in raziskovalci),
 • izobrazba, dokončana šola, dodatno izobraževanje,
 • evidenca objav v COBISS (bibliografija), spremljanje znanstvenega dela – objave v SICRIS
 • članstva v organih članic in univerze,
 • CV zaposlenih
 • IRD sredstva zaposlenih (pedagoških in raziskovalcev).


Kadrovska evidenca je del poslovnega informacijskega sistema ProPIS. Novis omogoča vpoglede v opisano kadrovsko evidenco v obliki seznama zaposlenih, ki jih uporabljamo pri določitvi izvedbe učnih enot v predmetnikih, urnikih, e-učilnicah, administraciji uporabnikov ipd.

Finančno poslovanje: Novis obravnava vse podatke o študentih in njihovem izobraževanju. V ta namen so na razpolago seznami študentov ali njihovih podjetij - plačnikov, ki jim je potrebno izstaviti predračune ali račune za izobraževanje, vpisnino ipd. Tovrstne podatke Novis posreduje ProPIS poslovnemu sistemu, ki izstavi ustrezne finančne dokumente ter spremlja njihovo plačevanje. Podatki o odprtih terjatvah do študentov ali njihovih plačnikov ter izvedenih plačilih so na razpolago v okviru finančnega pregleda Novisa na strani referata in posameznega študenta. Da bi zagotovili avtomatizacijo fakturiranja, je na strani Novisa podprt celovit cenik storitev visokošolskih zavodov, ki se povezuje s ceniki v okviru poslovnega informacijskega sistema ProPIS.

Potni nalogi: Predavatelji in strokovni sodelavci lahko v okviru Novisa posredujejo prošnjo / najavo ali poročilo za potni nalog. Obdelava potnih nalogov s strani računovodstva pa poteka v okviru sistema ProPIS, ki vrača finančne podatke Novisu.

Založba: Je v celoti podprta v okviru poslovnega informacijskega sistema ProPIS.


 Za vas prirejamo brezplačne organizirane predstavitve informacijske rešitve Novis.


Z veseljem pričakujemo vaš klic na 03 / 712 18 00 ali prijavo po elektronski pošti na naslov info@vizija.si.