Referenčna ambulanta

Modul referenčne ambulante omogoča:

  • vnos kliničnih podatkov pregledov opravljenih v referenčnih ambulantah (anamneza, opazovani klinični podatki, podatki iz laboratorija, osebna anamneza, evalvacija, vprašalniki),
  • avtomatski prenos rezultatov laboratorijskih preiskav iz elektronsko prejetega izvida v modul referenčne ambulante,
  • hiter pregled kliničnih podatkov, zajetih ob predhodnih pregledih,
  • grafični prikaz preteklih rezultatov,
  • komunikacijo med diplomirano medicinsko sestro in zdravnikom,
  • vabljenje pacientov na preglede referenčne ambulante,
  • oddaljeno spremljanje kroničnih pacientov (povezava s telemedicinskim modulom SOSTOP),
  • priprava poročil za referenčno ambulanto,
  • priprava in poročanje kazalnikov na nacionalni nivo.

 

Vnos kliničnih podatkov pregleda:

Seznam kroničnih bolezni pacienta:

Opazovani klinični podatki:

Presejalni test za diabetično stopalo:

Terapija:

Laboratorij, krvna slika:

Udeležba v presejalnih programih:

Ocena ogroženosti SŽB:

Ugotavljanje ogroženosti za kronične bolezni/stanja:

Vprašalniki:

Osebna anamneza:

Komunikacija med DMS in zdravnikom:

Pregled pacientov po različnih kriterijih:

Modul za vabljenje:

Modul naročanja:

Izpis vprašalnikov: