ProMedica

Zdravstveni informacijski sistem ProMedica

 

Podpora strokovnemu delu

ProMedica podpira delo v vseh dejavnostih primarnega in sekundarnega zdravstva. Odvisno od potreb zdravstvenega osebja smo za veliko dejavnosti razvili posebej specializirane module, ki vsebujejo še dodatne strokovne podatke npr. za splošne, otroške in šolske ambulante, zobozdravstvo, dispanzer za žene, fizioterapijo,… Vodenje elektronske kartoteke je z našim programom enostavno in celovito in prilagojeno posamezni zdravstveni dejavnosti. Module za vse zdravstvene dejavnosti smo namreč razvili pred kratkim skupaj s strokovnim osebjem posameznih dejavnosti na povsem novih tehnoloških osnovah. Poudarek smo dajali strokovnim vsebinam in postavili pacienta in zdravstvenega delavca v ospredje. Posebej naj poudarimo, da je nekatere funkcionalnosti možno uporabljati tudi preko mobilnih naprav, kar pohitri delo zdravstvenega osebja in nudi večjo varnost pacientom.

Integracija s hrbtenico eZdravja

Dandanes zdravstveni informacijski sistem ne bi zadoščal potrebam uporabnikov, če ne bi bil povezan s slovenskim centralnim sistemom eZdravja. Narejena je integracija s CRPP (centralni register podatkov o pacientih), kamor zdravstveno osebje pošilja ključne zdravstvene podatke bolnikov (kronične bolezni, stalna terapija, cepljenja, alergije,…), izvide, poročila in ostale dokumente, ter lahko za svoje bolnike preverijo PPoP (povzetek podatkov o pacientu) ter izvide in ostale dokumente, ki so jih posredovali drugi zdravstveni delavci. Seveda pa ProMedica preko specializiranih modulov omogoča tudi izdajo eReceptov, eNapotnic in eNaročanje.

Integracija z drugimi sistemi

Ker želimo, da je ProMedica osrednji zdravstveni informacijski sistem v ustanovi, kjer bodo shranjeni in zdravstvenemu osebju vedno dostopni vsi podatki povezani z zdravstvenim stanjem bolnika, tudi če ne nastanejo v našem informacijskem sistemu, integriramo ProMedico tudi z drugimi strokovnimi aplikacijami. Integracije so narejene z laboratorijskimi sistemi (Labis, Kobis, Arilab), radiologijo (Interexport, ScorpioIT), aplikacijo Trombo, z napravami, kot so optometri, ekg, spirometri,…

Povezovanja so običajno dvosmerna – iz ProMedice se v druge sisteme pošljejo osebni podatki pacientov, nazaj pa se prenesejo rezultati in izvidi. Poleg integracije s strokovnimi sistemi smo ProMedico povezali tudi s poslovnimi aplikacijami (ProPIS), kamor se npr. avtomatsko prenašajo v ProMedici izdani računi. Najbrž pa ni potrebno posebej poudarjati, da je v ProMedici omogočena izmenjava podatkov z ZZZS in prostovoljnimi zdravstvenimi zavarovalnicami, NIJZ, UJP in drugimi institucijami. Sicer pa vsa povezovanja ProMedice z drugimi sistemi, razen z regulatornimi organi, delamo glede na potrebe naših strank.

Davčne blagajne

Kot v vseh drugih dejavnostih je tudi v zdravstvu obvezna izdaja računov in potrjevanje le-teh na FURS, zato je v ProMedico  vključen modul davčne blagajne, ki omogoča izdajo, potrjevanje računov na FURS, stornacije računov itd.. Omogočena pa je tudi izdaja t.i. nultih računov, ki so pravi računi v smislu zakonodaje, vendar je znesek za plačilo 0€, saj za zdravstvene storitve v imenu pacienta plača ZZZS in/ali prostovoljne zavarovalnice  (izvajalci morajo po zakonu bolniku ob odhodu iz ambulante izročiti račun za opravljene storitve).