Kdo smo

Osebna izkaznica podjetja

 

Ime podjetja: Nova Vizija, informacijski inženiring in svetovanje d.d.
Naslov: Celjska cesta 9, 3310 Žalec
Telefon: +386 (0)3 71 21 800
E-naslov: info@vizija.si
Davčna številka: SI51593971
Matična številka: 1331388000
Številka TRR: SI56 6100 0002 5482 829 (DH d.d.)
SI56 0400 1004 8753 256 (NKBM d.d.)
Leto ustanovitve: 1998
Izvršni direktor: Teo Bizjak, prof. fil.
Število zaposlenih: 32 redno zaposlenih

Predstavitev podjetja

Nova Vizija d.d. je v slovenskem prostoru eden glavnih dobaviteljev lastne programske opreme na področjih medicinske, poslovne in visokošolske informatike. Razvijamo in tržimo produkt ProMedica namenjen primarnemu zdravstvu ter izvajamo storitve za različne zdravstvene institucije. Na področju poslovne informatike razvijamo in tržimo integriran informacijski sistem (ERP) ProPIS, ki vključuje tudi različne specialne rešitve, največ za prehrambeno industrijo in za javne zavode. Za visokošolske institucije razvijamo produkt NOVIS, ki ga tržimo po principu programska oprema kot storitev. Razvijamo tudi druge produkte in izvajamo storitve direktno ali posredno povezane z razvojem informacijskih sistemov predvsem za javno upravo. Naše glavne kompetence vključujejo analizo in načrtovanje informacijskih sistemov, obvladovanje tehnologije Microsoftove platforme (največ kompetenc vključuje SQL in .NET) ter vodenje informacijskih projektov.

Bogate izkušnje pri vodenju kompleksnih projektov izgradnje informacijskih sistemov in kakovosten kadrovski potencial nam daje zagotovilo za celovito obvladovanje področij:

  • strateškega načrtovanja informacijskih sistemov,
  • izgradnje, uvajanja in vzdrževanja računalniških rešitev,
  • svetovanja in izobraževanja,
  • vodenja in izvajanja naročniških projektov.

Vizija podjetja

Strateški cilji povezani z našimi programskimi produkti vključujejo stalno tehnološko posodabljanje, zagotavljanje dostopa do modernih storitev (npr. telemedicinska obravnava pacientov), povečanje stopnje integracije z drugimi informacijskimi sistemi v gospodarstvu in v javni upravi ter zagotavljanje še celovitejših podpornih informacijskih storitev. Za dosego teh ciljev stalno dvigujemo sposobnost obvladovanja novih tehnologij, izboljšujemo sposobnost vodenja informacijskih projektov ter vzpostavljamo povezave in sodelovanje s komplementarnimi domačimi in tujimi podjetji. Precejšen del svojih prihodkov namenimo za raziskave in razvoj. Zelo pomemben strateški cilj je ohraniti nizko stopnjo fluktuacije kadrov, kar nam omogoča ohranjati in razvijati  najpomembnejše vrednote našega podjetja, ki so odgovornost do naših strank na dolgi rok, ustvarjalnost pri našem delu in pri naših rešitvah, spoštljivost in sproščenost v medsebojnih odnosih ter raznolikost in edinstvenost naših aktivnosti. Poslovni strateški cilj je navkljub raznim krizam ohraniti dolgoročno stabilnost in vsaj zmerno dobičkonosnost podjetja.


Zgodovina podjetja

Nova Vizija je bila ustanovljena leta 1998, ko je prevzela tradicijo, izkušnje in uspehe podjetja Vizija d.o.o. Vizija je bila ustanovljena leta 1989, ko je v njej združila svoje znanje in izkušnje skupina sistemskih inženirjev, ki so že do takrat uspešno razvijali informacijske sisteme za bolnišnično in osnovno zdravstveno dejavnost za okolje osebnih računalnikov. Na slovenskem tržišču smo se najprej predstavili na področju medicinske informatike. Nato smo v obdobju relativno hitre rasti podjetja razvili tudi rešitve za poslovne sisteme, s katerimi smo se uspešno uveljavili na domačem tržišču. V letu 2006 se je podjetje, ki je bilo ves čas v lasti zaposlenih, preoblikovalo v delniško družbo. V zadnjih letih se Nova Vizija d.d. uveljavlja tudi kot dobavitelj visokošolskih informacijskih sistemov ter izvajalec naročniških projektov v javni upravi. V vseh teh letih poslovanja smo uspešno zamenjali več različnih informacijskih tehnologij in pristopov ter se razvili v sodobno podjetje, ki zaposluje skoraj izključno strokovnjake s področja informatike in računalništva.