Namenske rešitve

Na podlagi potreb tržišča smo razvili tudi nekaj namenskih rešitev, ki jih še posebej odlikuje mobilnost, tehnološka naprednost, preglednost in enostavna uporaba.

Dostava blaga

Mobilna rešitev Sofer.net omogoča zanesljivo in enostavno spremljanje izdane/vrnjene embalaže s strani kupcev. Vsak šofer je opremljen s tablico, na katero si pred odhodom na teren naloži ti. Nakladalni nalog. To je seznam vseh dobavnic  do kupcev in lastnih maloprodajnih enot na relaciji, po kateri šofer razvaža blago. Kupec lahko dobavnico vidi na tablici, jo elektronsko podpiše in tak izvod prejme po elektronski pošti. Vsi podpisani dokumenti se istočasno shranjujejo v eArhiv, ki je del ProPIS. Če kupec blago plača z gotovino, šofer vnese plačilo računa ali dobavnice.
Po prihodu na centralo šofer izpiše rekapitulacijo vrnjene embalaže in pobrane gotovine. S tem je zaključil nakladalni nalog in si lahko naloži novega.
Rešitev deluje v načinu »Off line«, kar povečuje robustnost delovanja v vseh pogojih.

 

 

Skladiščno poslovanje

Razvili smo dve namenski rešitvi za obravnavo skladiščnih premikov (tipično med proizvodnjo in skladišči), ki delujeta na namenskih robustnih napravah, primernih za delovanje v industrijskem okolju.
Obe rešitvi zagotavljata:

 • Vnos in pregled dokumentov izdaje, prejemov in medskladiščenja na ti. Kontrolnih točkah
 • V večini primerov gre za pred pripravljene dokumente na osnovi na naročil ali delovnih nalogov
 • Izbiro dokumenta s skeniranjem spremnega dokumenta ali iz seznama zanj pripravljenih dokumentov
 • Izbiro artikla na poziciji dokumenta s skeniranjem črtne kode artikla ali ročno
 • Povezavo s tehtnico, kadar gre za tehtane artikle (tipično v mesni branži)
 • Skeniranje ali vnos vseh zahtevanih podatkov sledljivosti, izpis etiket s podatki o sledljivosti in poreklu
 • Komisioniranje blaga in izpis paletne etikete
 • Izpis zaključenih dokumentov s samodejnim odlaganje v eArhiv
 • Hiter pregled zalog po artiklih in mikrolokacijah
 • Samodejno poročanje zunanjih institucijam (npr. Tobacco Tracking)

Modul mSP je mobilna rešitev, ki deluje v brezžičnem omrežju v nekem skladišču na Android dlančnikih z vgrajenim skenerjem črtnih kod.

Modul SP.net je »desktop« rešitev, ki deluje na »touch« ekranih, ki imajo priklopljen ročni skener in običajno tudi termični tiskalnik za izpis etiket.

 

 

Trgovinsko poslovanje

Rešitev je razvita za optimalno delovanje na »touch« ekranih in podpira vse funkcije, ki jih potrebujemo za normalno delo na blagajni:

 • Prodaja neznanim kupcem po običajnih ali akcijskih cenah
 • Možnost nakupa in plačila s članskimi karticami
 • Prodaja znanim kupcem na odloženo ali takojšnje plačilo
 • Prodaja na obroke
 • Povezava s POS sistemi
 • Podpora mobilni denarnici (mBills)
 • Delni in končni zaključek blagajne

Rešitev je prirejena tudi za delo v gostinstvu (bifeji, menze ipd). Vse blagajne delujejo tudi kot davčne blagajne, vsak račun se sproti poroča na FURS.

 

Prodaja na terenu

Mobilna rešitev mAP omogoča enostavno knjiženje dobavnic pogodbenim kupcem, ki jih oskrbujemo na terenu brez predhodnega naročila. Vsak šofer je opremljen s tablico ali pametnim telefonom, na katerega si pred odhodom na teren naloži stanje zalog na vozilu, seznam vseh artiklov s cenami in seznam vseh kupcev, ki jih oskrbuje nalog. Pri kupcu odpre novo dobavnico in skenira artikle, ki jih proda. Kupec dobavnico elektronsko podpiše in tak izvod prejme po elektronski pošti. Vsi podpisani dokumenti se istočasno shranjujejo v eArhiv, ki je del ProPIS. Po prihodu na centralo šofer pošlje vse dobavnice v ProPIS, kjer se uskladi stanje zalog za njegovo potujoče skladišče.
Rešitev deluje v načinu »Off line«, kar povečuje robustnost delovanja v vseh pogojih.