Poslovni informacijski sistem ProPIS

 

 

ProPIS spremljanje celotnega poslovanja v proizvodnih in trgovskih podjetjih, javnih zavodih in zadrugah.

Ključne funkcionalnosti:

 • Podpora procesom prodaje od naročila do izdanega računa
 • Naročanje dobaviteljem na podlagi materialnih potreb
 • Količinsko spremljanje zalog po skladiščih, mikrolokacijah in parametrih sledljivosti( serija, datum trajanja, serijska številka)
 • Vrednostno spremljanje prometa in zalog po vseh uveljavljenih metodah vrednotenja
 • Planiranje in vodenje proizvodnje (sestavnice, tehnološki postopki, delovni nalogi)
 • Podpora finančnemu poslovanju:
  • izdaja in pošiljanje eRačunov po vseh uveljavljenih kanalih(UJP, email, posredovalci,..)
  • samodejni uvoz eRačunov dobaviteljev, elektronska likvidacija
  • samodejno kontiranje vseh dokumentov na podlagi pripravljenih shem
  • priprava temeljnic in izvedba knjiženja v glavno knjigo
  • plačilni promet
  • spremljanje obveznosti in terjatev
 • Podpora računovodstvu:
  • Vodenje glavne knjige in izdelava bilanc
  • Register osnovnih sredstev in drobnega inventarja
  • Intrastat
  • Obračun plač
 • Vodenje kadrovske evidence

Posebne funkcionalnosti:

 • Spremljanje in obračun odkupa mleka
 • Spremljanje in obračun odkupa grozdja
 • Spremljanje in obračun odkupa živine
 • Spremljanje in obračun odkupa zelenjave

Integracija z drugimi sistemi:

Ker želimo, da je ProPIS osrednji poslovni informacijski sistem v podjetju, kjer bodo shranjeni vsi ključni podatki o poslovanju (procesi, dokumenti, dogodki,..), smo ProPIS povezali z nekaterimi drugimi razširjenimi rešitvami kot so:

 • MS Office:
  • za izpis vseh dokumentov preko predlog, kar omogoča našim strankama enostavno oblikovanje vseh izhodnih dokumentov po lastni želji,
  • za prenos vseh podatkov iz preglednic v Word ali v Excel,
  • za napredne analize s pomočjo vrtilnih tabel v Excelu,
 • NiceLabel za izpis vseh etiket v proizvodnji in skladišču,
 • RIP Panteon za izmenjavo naročil, dobavnic in računov s kupci in dobavitelji,
 • BizBox za izmenjavo eRačunov s kupci in dobavitelji,
 • in z rešitvami »na ključ« za posamezna stranke in njihove specifične primere B2B poslovanja.

Varnost in zaščita podatkov:

ProPIS je skladen z GDPR, nudi pa tudi več nivojev zaščite pred nepooblaščenim dostopom do podatkov:

 • povzemanje pravic sistemske prijave v omrežje,
 • dostopnost funkcionalnosti glede na skupine uporabnikov,
 • pravice za dostop do podatkov na SQL bazi podatkov,
 • posebne varnostne omejitve ter sledenje sprememb v modulih, kjer imajo uporabniki opravka z osebnimi podatki.