Reference

Zdravstveni informacijski sistem ProMedica:

 • Zdravstveni dom A.D. Maribor
 • Zdravstveni dom Celje
 • Zdravstveni dom Ptuj
 • Zdravstveni dom Brežice
 • Zdravstveni dom Grosuplje
 • Zdravstveni dom Ivančna Gorica
 • Zdravstveni dom Krško
 • Zdravstveni dom Laško
 • Zdravstveni dom Metlika
 • Zdravstveni dom Radeče
 • Zdravstveni dom Sevnica
 • Zdravstveni dom Slovenska Bistrica
 • Zdravstveni dom Slovenske Konjice
 • Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah
 • Zdravstveni dom Tolmin
 • Zdravstveni dom Žalec
  in
 • več kot 180 zasebnih izvajalcev zdravstvenega varstva

 

Ostali partnerji:

 • ZZZS – Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
 • Adriatic – zavarovalna družba d.d.
 • Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d.
 • Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d.v.z.
 • NIJZ – Nacionalni inštitut za javno zdravje