Modul PriZdravniku

Aplikacija Pri zdravniku je namenjena bolnikom in zdravstvenim delavcem. Bolnikom omogoča naročanje na preglede in naročanje listin preko spleta, brez obiska v ambulanti. Podpira naročanje na pregled v ambulante, ki sicer niso vključene v nacionalni sistem naročanja (to so ambulante, kamor pridejo bolniki z delovnimi nalogi ali brez napotnih listin npr. splošne ambulante, zobne ambulante, samoplačniške specialistične ambulante, fizioterapije, …), preko spleta. Pacienti bodo lahko naročili tudi eRecepte, eNapotnice ali bolniške liste.

Do aplikacije za naročanje in izdajo listin lahko pacienti dostopajo preko spletnih strani zdravstvene ustanove, kamor ustanove dodajo povezavo do aplikacije, ambulante pa uporabljajo koledar naročanja, ki ga tudi sicer uporabljajo, tako da, razen začetnih nastavitev, kakega dodatnega dela s tovrstnim naročanjem zdravstveno osebje nima.

Naročanje na proste termine:

  • izbira ambulante oziroma zdravnika
  • izbira prostega termina
  • rezervacija termina

Naročanje listin:

  • izbira ambulante oziroma zdravnika
  • naročilo listin

Obveščanje izvajalca o oddaji naročil za listine (ProMedica):

  • pregled neobdelanih naročil listin
  • obveščanje pacientov preko SMS sporočila (dodatna storitev)
  • preverjanje obveščenosti pacientov o prevzemu listin
  • Naročeni pacienti preko spletnega naročanja so v istem seznamu kot naročeni v ambulanti, le s posebno oznako: