Visokošolsko podatkovno skladišče

 • Analitična rešitev, ki se osredotoča na študente in na visokošolske učitelje.
 • Podprt je cel življenjski cikel študija od prijave kandidatov, sprejemanja kandidatov, vpisa študentov, opravljanja izpitov ter ostalih študijskih obveznosti, spremljanja pogojev za prehajanje iz letnika v letnik na osnovi doseženih kreditnih točk ter na koncu diplomiranja študentov.
 • Omogoča analize ključnih informacij visokošolskega informacijskega sistema:
  • vpis študentov, rezultati študijskih programov (izpiti, ocene, diplomiranje), študijski dogodki, obremenitve izvajalcev študijskih programov (neposredna pedagoška obveznost, delo s študenti – preverjanje in ocenjevanje znanja, diplomiranje),
  • preko več kot 50 različnih hierarhičnih dimenzij (npr. študijski program, letnik, učna enota, študent, zaposleni,…) in
  • še več kot toliko različnih mer (npr. povprečne ocene, povprečno število opravljanj izpita, dosežene in manjkajoče kreditne točke, prehodnost študentov, povprečno trajanje študija, nosilstvo predmetov, delovne ure visokošolskih učiteljev,…).
 • Omogoča spremljanje in primerjavo planskih (npr. načrtovana mentorstva) ter dejanskih podatkov.
 • Omogoča tudi napovedovanje, na primer:
  • spremljanje aktivnih študentov ter ocenjevanje verjetnosti njihovega vpisa v naslednji letnik, kar je odvisno od manjkajočih kreditnih točk za doseganje pogojev za vpis v višji letnik,
  • klasifikacija vseh kdaj koli vpisanih študentov glede na ocenjeno verjetnost zaključka študija.