Nova Vizija d.d. je v slovenskem prostoru eden glavnih dobaviteljev lastne programske opreme na področjih medicinske, poslovne in visokošolske informatike.

19. 9.2015  Družinski piknik podjetja
Lepo sončno vreme je še dodatno polepšalo prijetno druženje zaposlenih na družinskem pikniku pod kozolcem. Preberite več.

 

16.5.2014  Družini prijazno podjetje
Nova Vizija d.d. je pridobila osnovni certifikat družini prijazno podjetje! Preberite več.

10.11.2013  Vključitev v projekt Botrstvo
Podjetje se je v sodelovanju z Zvezo prijateljem mladine Ljubljana Moste – Polje vključilo v projekt Botrstvo, ki je namenjen izboljšanju kakovosti življenja otrok in mladostnikov, ki živijo v Sloveniji. Tako smo postali botri trem otrokom in dvema mladostnikoma, ki so zaradi hude materialne, socialne, zdravstvene ali družinske stiske ogroženi, prikrajšani in socialno izločeni.

28.2.2014  Celovita podpora uporabnikom
Nova Vizija ponuja celovito podporo uporabnikom IS ProMedica. Več o tem si preberite tukaj.

16.9.2013  Platforma za racionalno upravljanje porabnikov energije

Kot vodilni partner smo v konzorciju s podjetji Eltratec, Jelovica ter Javna Razsvetljava in s Fakulteto za energetiko na razpisu pridobili javna sredstva za sofinanciranje raziskovalno razvojnega projekta rECC (rational Energy Consumer Control) - Platforma za racionalno upravljanje porabnikov energije.
rational Energy Consumer Controlpreberite več

8.12.2012  Prenovljena spletna stran
V decembru 2012 smo objavili prenovljeno spletno stran.

20.5.2011  ProMedica pridobila certifikat EuroRec Seal Level 2
S ponosom vas obveščamo, da je ProMedica 10.5.2011 uspešno prestala evropsko presojo inštituta Eurorec in pridobila certifikat EuroRec Seal Level 2. Opens external link in new windowpreberite več

25.2.2011  Uvrščeni med 50 veličastnih!
Uvrstili smo se med 50 najbolje ocenjenih slovenskih družb v letu 2010.
Opens external link in new windowčlanek v Delu

 

ProMEDICA omogoča zdravniku in tehniku enostavno, varno in učinkovito spremljanje obravnave pacienta v ambulanti in na terenu. Omogoča kakovostno analiziranje zdravstvenega stanja (mortalitete, absentizma, pregledov) ter izpis medicinske dokumentacije, poročil o opravljenem delu, zdravstvene statistike. Podpira vse dejavnosti osnovnega zdravstva in specialističnih ambulant.

 

OLAP analitične rešitve (On Line Analytical Processing) so namenje managerjem in analitikom za podporo odločanja. Podpirajo hitre analize velikih količin podatkov, ki so strukturirani in večdimenzionalno organizirani. Podatke za daljša časovna obdobja je možno analizirati s sekundnimi odzivnimi časi.

 

Novis je sodobna spletna informacijska rešitev, ki celovito podpira izobraževalne procese visokošolskih zavodov (Univerz, članic univerz ter samostojnih visokošolskih zavodov) na vseh stopnjah izobraževanja in za vse oblike organiziranja študijskega procesa.

 

ISARR je državni informacijski sistem, ki podpira izvajanje razvojnih programov evropske kohezijske politike po nacionalnem sistemu spremljanja in izvajanja programov kohezijske politike, usklajenem s smernicami EU.

 

Računalniška rešitev ProPIS je zasnovana in zgrajena po uveljavljenih industrijskih standardih razvijanja informacijskih sistemov, posebno še standardih Microsofta, kar zagotavlja optimalno izrabo Microsoft sistemskih rešitev ter visoko zadovoljstvo končnih uporabnikov.

 

V Novi Viziji d.d. smo za Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje razvili aplikacijo ZPNet, ki je eden izmed največjih projektov na .Net platformi v Sloveniji. Gre za informacijski sistem, ki pokriva ključne dejavnosti Zavoda in omogoča nemoteno skupinsko opravljanje nalog in izvajanja procesov v realnem času na 400 lokacijah po vsej Sloveniji.

 

Storitev in aplikacija Mobilni zdravnik omogoča zdravnikom varen dostop do podatkov zdravstvenih kartotek pacientov na mobilni napravi (tablici ali telefonu, Android ali iOS).