Poročanje rezultatov testiranj na Covid 19 v CRPP

Z namenom čim uspešnejšega zamejevanja širjenja okužbe z virusom Covid 19 želi Ministrstvo za zdravje vzpostaviti servis za obveščanje o rezultatih Covid testiranja in za enotno hrambo rezultatov testiranja. Rezultate PCR testov posredujejo v CRPP iz svojih informacijskih sistemov mikrobiološki laboratoriji, rezultate hitrih antigenskih testov pa v CRPP iz svojih informacijskih sistemov posredujejo izvajalci testiranj.

Okno za vnos podatkov testiranj na Covid 19:

Obvestilo o rezultatu testiranja – za hitre teste lahko paciente obvestite izvajalci sami ali pa pacienta o rezultatu testiranja obvesti centralna točka Seveda, če so predhodno rezultati testiranja uspešno posredovani v CRPP in če je bilo izbrano »Da, obvesti osebo«.

Pregled izvidov v CRPP:

Podatek se izpiše tudi na povzetku podatkov o pacientu: