Predstavitev SOSTOP na SDMI

Na vsakoletnem strokovnem srečanju Slovenskega društva za medicinsko informatiko (SDMI) v Zrečah 7.11.2019 smo predstavili Sistem za oddaljeno spremljanje in telemedicinsko obravnavo pacientov (SOSTOP).

Gre za projekt uvajanja telemedicine pri podpori kroničnih bolnikov v referenčnih ambulantah, torej na primarni ravni zdravstva v Sloveniji, ki ga izvajamo skupaj s podjetjem Ipmit d.o.o., z Medicino Iljaž d.o.o. ter z ljubljansko Fakulteto za računalništvo in informatiko.

Namen projekta je medicinskemu osebju referenčne ambulante omogočiti načrtovanje, kroničnim bolnikom pa izvajanje preventivnih aktivnosti. Aktivnosti bolnikov vključujejo izvajanje meritev vitalnih znakov, izpolnjevanje vprašalnikov, pregledovanje informativnih vsebin, evidentiranje prehrane ter oddaljeno komunikacijo z medicinskim osebjem. V tem procesu zbrani natančni podatki o poteku kronične bolezni omogočajo medicinskemu osebju sprotno spremljanje urejenosti kronične bolezni na daljavo ter ustrezno prilagajanje terapije. Bolniki se s svojo boleznijo spoznajo in so spodbujeni k zdravemu in aktivnemu življenjskemu slogu. Tehnično je rezultat dvosmerna povezava zdravstvenega informacijskega sistema ProMedica s telemedicinsko platformo Vitabits, ki omogoča oddaljeno spremljanje bolnikov. Trenutno je v teku pilot, ki vključuje spremljanje bolnikov s sladkorno boleznijo in hipertenzijo v 6 referenčnih ambulantah v Brežicah in okolici. Ugotovitve pilota bomo predvidoma v začetku naslednjega leta objavili v obliki klinične študije, ki jo bomo pripravili skupaj s sodelujočimi akademiki in z medicinskim osebjem.