Domov  Visokošolska informatika  Novis  Računalniška infrastruktura

Računalniška infrastruktura visokošolskega informacijskega sistema Novis

1. Tehnološki opis rešitve Novis:


 Novis je spletna, večnivojska računalniška rešitev za podporo visokošolskih zavodov.

Uporabniški vmesnik Novis deluje v  spletnem brskalniku, zato pri uporabnikih niso potrebne namestitve programa (klienta). Implementiran je z uporabo xHTML, ExtJS knjižnjice (JavaScript / DHTML) ter CSS2.

Srednji sloj Novis obsega večino poslovne logike in je implementiran z .NET 3.5 SP1 ter ASP.Net, C#, JayRock RPC.

Sloj baze podatkov Novis je podprt s SQL Server 2008.

 Baza podatkov Novis je povezana z bazo podatkov poslovne rešitve ProPIS, na naslednji način:

 • baza podatkov Novis je preko pogledov (view) in replikacij povezana z bazo podatkov poslovne rešitve ProPIS (ki je Windows Delphi – odjemalec strežnik aplikacija),
 • celovita uporaba ProPISa na daljavo je mogoča z uporabo Terminal Server tehnologije)
 • delna uporaba ProPISa – le seznama zaposlenih iz kadrovske evidence, je mogoča tudi v vlogi administratorja na strežniku Novis, brez uporabe terminal serverja (posebno v primeru gostovanja na spletnem strežniku zunanjega ponudnika).


 Sloja uporabniškega vmesnika in poslovne logike Novis povezujejo spletne storitve (web servisi) in so implementirani z JSON RPC protokolom (komunikacija poteka preko https zahtevkov).  JSON notacija omogoča tudi lažje povezovanje z zunanjimi spletnimi rešitvami po naročilu naročnika (npr. Moodle, eCampus ipd.).

 Varnostni mehanizmi Novis obsegajo:

 • uporabo .NET varnostnih  mehanizmov,
 • podrobno omejitev uporabe posameznih sklopov aplikacije z vlogami uporabnikov,
 • uporabo HTTPS varnostnega protokola,
 • uporabo strežniških certifikatov NOVISa (SIGENCA)
 • možnost uporabe SIGENCA osebnih certifikatov za uporabnike Novis
 • uporaba osebnih gesel v Novis, kjer si lahko uporabniki sami spreminjajo geslo,
 • uporabniki lahko pridobijo pravice v različnih skupinah uporabnikov, kjer sta uporabniško ime in geslo ista in ni potrebna ponovna prijava, temveč le izbira druge skupine uporabnikov,
 • posebno skupino uporabnikov, to je študentov, katerih uporabniško ime predstavlja vpisna številka študenta, tako da Novis podpira tudi uporabnike, ki so bodisi zaposleni ali zunanji predavatelji, istočasno so lahko tudi študentje. V tem primeru imajo ločene prijave za obe skupini uporabnikov.

 

2. Potrebni računalniški viri (lastništvo ali najem storitve):


 strežniki:

 • spletni strežnik (aplikativni strežnik za Novis in ProPIS)
 • Windows Server 2008 (Web server ed.)
 • podatkovni strežnik min 4GB RAM 64 bit (baza podatkov za NOVIS in ProPIS)
 • Win SQL Server 2008 Standard CPU licenca   
 • Windows Server 2008
 • opcijsko terminal strežnik za ProPIS uporabo na daljavo v primeru, da naročnik uporablja poslovno rešitev ProPIS


 hitra internetna povezava min 1/1 Mbps

 delovne postaje:

 • Windows, OS X, LINUX
 • povezava z internetom
 • novejši spletni brskalnik (priporočeno: IE minimalno 7, FireFox 3.x, od ostalih: Chrome, Safari)