Domov  Visokošolska informatika  Novis  Modul Predavatelj

Modul Predavatelj

 osebni podatki in urejanje kontaktnih podatkov

e-učilnica

 • podpora izvedbe učnih enot, kjer učitelji nalagajo študijska e-gradiva študentom (ppt - predstavitve, e-gradiva, delavnice, rešitve, primere, datoteke podatkov, slike ipd.),
 • po dogovoru z naročnikom je predvidena povezava z Moodle in eCampus za aktivno uporabo e-učilnice, tako da ni potrebna dodatna administracija uporabnikov (dodatnih gesel ipd.),
 • omogoča poljubno razvrščanje zaporedja gradiv,
 • masovno kopiranje gradiv med e-učilnicami različnih izvedb,
 • vodenje gradiv po načinih izvedbe (predavanja, seminarji, vaje ipd.) in aktivnostih,
 • pregled študentov po skupinah izvedbe predavanj, vaj, seminarjev, izločanje študentov iz teh skupin.


celovita podpora objav (oglasna deska)

izpitna evidenca

 • pregled in filtriranje izpitnih rokov,
 • izpis seznama prijavljenih na izpitni rok,
 • vnos ocen (tudi uvoz ocen iz e-ocenjevanja)
 • izpis izpitnega zapisnika,
 • potrjevanje izpitnega zapisnika,
 • statistika izpitnega roka (posamično ali za izbrano skupino izpitnih rokov).


ocenjevanje

 • predavatelj sam generira obveznosti po sklopih ocenjevanja, določa maximalne točke za vsako obveznost, izbere točkovnik za celotno ocenjevanje, določa obveznosti tipa pogoj, določa izpolnjevanje pogoja prisotnosti in končnega pogoja pristopa k izpitu, ki je viden tudi študentu in referatu pri prijavah in odjavah študenta),
 • ocenjevanje (točkovanje) obveznosti študentov določene učne enote,
 • pregled ocen po sklopih ocenjevanja (po izbranem točkovniku),
 • izračun zaključnih ocen (preko izbranega točkovnika) ter pregled zgodovine ocene predhodnih izpitnih rokov za študenta,
 • prenos v izpitni zapisnik izbranega izpitnega roka,
 • e-ocenjevanje je vidno celotnemu timu izbrane izvedbe učne enote,
 • avtomatsko generiranje e-ocenjevanje za delavnice praktičnega usposabljanja.


najava gostov iz prakse

 • najava gosta,
 • spremljanje odobritve,
 • ter poročilo o izvedenem predavanju gosta.


koledar

urnik

 • urnik predavatelja (za vse učne enote, kjer sodeluje v izobraževalnem procesu)
 • izpis urnika.


spremljanje opravljenega dela predavatelja

 • potrjevanje posameznega ali
 • potrjevanje vseh opravljenih dogodkov urnika,
 • vpis števila ur izvedbe, če so različne od urnika).


službene poti

 • prošnja (najava) in poročilo za potni nalog.


seznami študentov po učnih enotah

 • slika študenta,
 • centralna zabeležka predavatelja za izbranega študenta,
 • obvestila študentom.


sestavljanje lastnih seznamov študentov

 • izbira iz skupnih sezamov (vleci in spusti)
 • možnost njihovega obveščanja.


podatki o sodelavcih

obvestila

 • pregled poslanih,
 • informacija o že prebranih,
 • odgovori na obvestila,  
 • vključitev – naročilo v skupino obvestil.


spreminjanje osebnega gesla