Domov  Visokošolska informatika  Novis  Ključne značilnosti

Novis - ključne značilnosti

 • Novis je celovit informacijski sistem za podporo izobraževalnih procesov visokošolskih zavodov. Pri tem podpira delo študentov, predavateljev in strokovnih služb (referata, službe za študijske zadeve ipd.).
 • Novis podpira različno organiziranost izvedbe študijskih procesov, saj lahko preko sistema pooblastil določena služba opravlja tiste naloge, za katere je zadolžena.
 • Podpira sodobne pristope izobraževanja, ki jih zahteva bolonjska reforma in drugi sodobni trendi visokošolskega izobraževanja ter dobra praksa primerljivih informacijskih rešitev, predvsem pa večji izbirnosti učnih enot, priznavanje znanj in spretnosti predhodnega izobraževanja, podporo konceptu vseživljenjskega učenja ipd.
 • Novis podpira zagotavljanje kakovosti visokega šolstva. Z natančnim načrtovanjem, spremljanjem in podporo izobraževalnih procesov in vseh podrobnih podatkov Novis podpira prizadevanje zavoda naročnika za dvig kakovosti izvedbe izobraževalne dejavnosti na vseh ravneh in za vse njegove udeležence. S kakovostnimi in podrobnimi podatki, ki so na voljo v bazi podatkov, lahko raziskovalci, analitiki in poročevalci izvajajo kakovostno presojo izobraževalne dejavnosti in izobraževalnih rezultatov, prehodnost študentov, kakovost odvijanja izobraževalnega procesa, obremenjenost predavateljev ter realizacijo načrtovanih izobraževalnih aktivnosti ipd.
 • Podpira izmenjavo študentov, saj je mogoče vpisovati tudi tuje študente (npr. Erazmus študente, ki imajo enako podporo, kot ostali vpisani študentje, e-učilnica, izpitna evidenca ipd.).
 • V okviru koncepta vseživljenjskega učenja Novis omogoča vpis in izobraževanje »Udeležencev«, ki nimajo statusa študenta, imajo pa enako podporo Novisa kot ostali študentje. To so lahko občani ali študentje drugih zavodov, ki želijo izbrane učne enote opraviti na zavodu naročnika.
 • Modul referat omogoča pripravo študijskih programov, učnih enot, urnikov, izpitne evidence, evidence študentov, elektronskega indeksa študentov, objave gradiv, obvestila in SMS obveščanje študentov in predavateljev, administracijo uporabnikov ter vso podporo razpisnih, prijavnih, izbirnih ter vpisnih postopkov, kakor tudi poročanja na Vpisno službo, MVTZ ter SURS.
 • Modul predavatelj omogoča vzdrževanje kontaktnih podatkov predavatelja, e-učilnico, dostop do objavljenih gradiv, oblikovanje skupin študentov, obveščanje študentov, izpitno evidenco, e-ocenjevanje, informacije o sodelavcih, urnik ter najavo gostov iz prakse.
 • Modul študent  pa omogoča vzdrževanje kontaktnih podatkov študenta, e-učilnico, dostop do objavljenih gradiv, dostop do spletnega izobraževanja veščin iz Novis e-učilnice brez posebnih prijav (npr. v e-Campus), obveščanje študentov, izpitno evidenco, e-ocenjevanje, informacije o predavateljih, elektronski indeks, urnike,  naročanje potrdil, posredovanje prošenj ipd.)
 • Del Novis je tudi »javni del« RAZPISI / PRIJAVE, ki je razvit v enaki tehnologiji in shranjuje podatke v isti bazi podatkov, na katerem lahko referat objavi razpise in se lahko kandidati prijavijo, ne da bi imeli geslo za dostop do Novisa. Vstopne točke v javni del Novisa so zagotovljene iz spletne strani zavoda.
 • Novis omogoča večjo racionalnost in ekonomičnost izvajanja visokošolskih procesov, saj so procesi izbirnosti, razpisov, prijav in vpisov študentov visoko avtomatizirani.
 • Novis je celovito povezan s poslovnim informacijskim sistemom ProPIS za podporo poslovnih procesov visokošolskih zavodov.
 • Gre za sodobno spletno informacijsko rešitev, ki je dostopna študentom, predavateljem in strokovnim sodelavcem iz kateregakoli računalnika, ki je povezan na internet in ima nameščen spletni brskalnik.
 • Je varna informacijska rešitev za vse skupine uporabnikov, saj ga lahko uporabljajo le preko varne HTTPS internetne povezave in pri tem uporabijo osebno geslo ali certifikat.
 • Uporaba Novisa je izjemno intuitivna ter enostavna za uporabo, saj uporablja široko uveljavljene standarde načrtovanja spletnih rešitev za čim boljšo uporabniško izkušnjo. Čeprav ima uporabnik vedno na razpolago vsebinsko kakovostna navodila, jih potrebuje le redko.
 • Novis je na zahtevo naročnika tehnološko povezljiv in združljiv z drugimi informacijskimi rešitvami v akademskem ter raziskovalnem okolju sistemi preko spletnih servisov (WEB Services), predvsem pa rešitvami e-izobraževanja (npr. eCapus, Moodle), knjižnjičnimi sistemi (npr. Cobiss), študentskimi brezžičnimi omrežji (npr. EDUROAM) ipd.
 • Zagotavlja visoko raven integritete podatkov. V ta namen uporablja referenčno integriteto na bazi podatkov, natančna pravila vnosa podatkov predvsem pa bogato poslovno logiko, podpore procesom, ki uporabnika vodi pri njegovem delu in zagotavlja optimalno izvajanje dogovorjenih procesov ter formalno in vsebinsko usklajene podatke.
 • Za naročnike, ki želijo prepisati podatke za nazaj, so pripravljene ustrezne strukture podatkov za prepis, tako da lahko obstoječi dobavitelj pripravi podatke iz obstoječe baze podatkov, nato jih prepišemo v bazo podatkov Novis.
 • Podatkovni in procesni modeli Novisa so naravnani v dologoročni razvoj visokošolskega informacijskega sistema.
 • Da bi olajšali delo uporabnikov omogočamo kopiranje povsod, kjer gre za velike količine podobnih podatkov (npr. e-gradiv, predmetnikov ipd.).
 • Vsi pregledi so dinamični, tako da je možno poljubno spreminjati vrstni red stolpcev, način sortiranja, pogosto omogočamo tudi nivojske preglede, ki jih uporabnik prilagaja trenutnim zahtevam po podatkih. Podatke je vedno mogoče izvoziti v Excel in s tem se njihova uporabnost še povečuje.