Domov  Visokošolska informatika  Novis  Implementacija Novisa

Implementacija Novisa

 Implementacija Novisa pri naročniku je projekt, ki zahteva močno podporo vodstva visokošolske organizacije in tesno sodelovanje vseh strokovnih služb, predvsem referata in službe za študijske zadeve.

 Projekt poteka v naslednjih fazah:

 • vzpostavitev projektne organizacije ter priprava terminskega načrta projekta,
 • analiza funkcionalnih zahtev in posebnosti naročnika (dokument je sestavni del pogodbe),
 • analiza zahtev glede prepisov podatkov po področjih in za izbrano obdobje,
 • analiza pravilnikov naročnika zaradi individualizacije nastavitev Novisa naračniku
 • priprava računalniške infrastrukture, namestitev Novisa v testnem okolju naročnika,
 • dograditev Novisa glede na zahteve naročnika v testnem okolju ter prevzem licence,
 • priprava podatkov za prepis s strani naročnika in obstoječega dobavitelja informacijske rešitve,
 • izvedba prepisa v testnem okolju naročnika,
 • preverjanje prepisanih podatkov s strani naročnika, odpravljanje pomanjkljivosti s strani izvajalca in naročnika ter prevzem prepisanih podatkov v testnem okolju,
 • izobraževanje uporabnikov naročnika in trening uporabe Novisa v testnem okolju,
 • odprava pomanjkljivosti Novisa,
 • vzpostavitev produkcijskega okolja Novis in poskusna uporaba ter odprava pomanjkljivosti,
 • prevzem projekta in začetek redne uporabe.