Domov  Predstavitev  Kdo smo

Predstavitev podjetja - kdo smo

Osebna izkaznica podjetja
  
 

Ime podjetja

Nova Vizija, informacijski inženiring in svetovanje d.d.
Naslov

Celjska cesta 9, 3310 Žalec

Telefon

+386 (0)3 71 21 800

Telefax

+386 (0)3 71 21 830

E-mail

info@vizija.si

 

 

Davčna številka

SI51593971

Matična številka

1331388

Številka TRR

SI56 0510 0801 2707 574 (Abanka d.d.)

 

 

Leto ustanovitve

1998

Izvršni direktor

Teo Bizjak, prof. fil.

Število zaposlenih

32 redno zaposlenih

Struktura zaposlenih

8 zaposlenih V. stopnja izobrazbe
9 zaposlenih VI. stopnja izobrazbe
14 zaposlenih VII. stopnja izobrazbe
1 zaposlen VIII. stopnja izobrazbePredstavitev podjetja

Nova Vizija d.d. je v slovenskem prostoru eden glavnih dobaviteljev lastne programske opreme na področjih medicinske, poslovne in visokošolske informatike. Razvijamo in tržimo produkt ProMedica namenjen primarnemu zdravstvu ter izvajamo storitve za različne zdravstvene institucije. Na področju poslovne informatike razvijamo in tržimo integriran informacijski sistem (ERP) ProPIS, ki vključuje tudi različne specialne rešitve, največ za prehrambeno industrijo in za javne zavode. Za visokošolske institucije razvijamo produkt NOVIS, ki ga tržimo po principu programska oprema kot storitev. Razvijamo tudi druge produkte in izvajamo storitve direktno ali posredno povezane z razvojem informacijskih sistemov predvsem za javno upravo. Naše glavne kompetence vključujejo analizo in načrtovanje informacijskih sistemov, obvladovanje tehnologije Microsoftove platforme (največ kompetenc vključuje SQL in .NET) ter vodenje informacijskih projektov. Lahko se pohvalimo z enim prvih večjih .NET projektov v Evropi, katerega rezultat je informacijska podpora za več sto istočasnih uporabnikov izvajalcev storitev zaposlovanja. V podjetju nudimo tudi informacijsko podporo državnim institucijam na področju upravljanja projektov sofinanciranih s strani EU.

Bogate izkušnje pri vodenju kompleksnih projektov izgradnje informacijskih sistemov in kakovosten kadrovski potencial nam daje zagotovilo za celovito obvladovanje področij:

  • strateškega načrtovanja informacijskih sistemov,
  • izgradnje, uvajanja in vzdrževanja računalniških rešitev,
  • svetovanja in izobraževanja,
  • vodenja in izvajanja naročniških projektov.

 

Vizija podjetja 

Strateški cilji povezani z našimi programskimi produkti vključujejo stalno tehnološko posodabljanje, povečanje stopnje integracije z drugimi informacijskimi sistemi v gospodarstvu in v javni upravi ter zagotavljanje še celovitejših podpornih informacijskih storitev. Dolgoročen strateški cilj podjetja je tudi razvoj novih produktov, s katerimi bomo lahko konkurirali na domačem ter tudi na globalnem trgu. Cilj podjetja je tudi dvigniti svojo sposobnost pri konkuriranju za naročniške posle na domačem in tujih trgih. Naša strategija v te namene vključuje stalno dvigovanje sposobnosti obvladovanja novih tehnologij, dvigovanje sposobnosti vodenja informacijskih projektov ter vzpostavljanje povezav in sodelovanje s komplementarnimi domačimi in tujimi podjetji. Že sedaj precejšen del svojih prihodkov namenimo za razvoj, v prihodnjih letih pa nameravamo dvigniti tudi vlaganja v raziskave. Zelo pomemben strateški cilj je ohraniti nizko stopnjo fluktuacije kadrov, kar nam omogoča ohranjati in razvijati  najpomembnejše vrednote našega podjetja, ki so odgovornost do naših strank na dolgi rok, ustvarjalnost pri našem delu in pri naših rešitvah, spoštljivost in sproščenost v medsebojnih odnosih ter raznolikost in edinstvenost naših aktivnosti. Poslovni strateški cilj je navkljub raznim krizam ohraniti dolgoročno stabilnost in vsaj zmerno dobičkonosnost podjetja.


Zgodovina podjetja

Nova Vizija je bila ustanovljena leta 1998, ko je prevzela tradicijo, izkušnje in uspehe podjetja Vizija d.o.o. Vizija je bila ustanovljena leta 1989, ko je v njej združila svoje znanje in izkušnje skupina sistemskih inženirjev, ki so že do takrat uspešno razvijali informacijske sisteme za bolnišnično in osnovno zdravstveno dejavnost za okolje osebnih računalnikov. Na slovenskem tržišču smo se najprej predstavili na področju medicinske informatike. Nato smo v obdobju relativno hitre rasti podjetja razvili tudi rešitve za poslovne sisteme, s katerimi smo se uspešno uveljavili na domačem tržišču. V letu 2006 se je podjetje, ki je bilo ves čas v lasti zaposlenih, preoblikovalo v delniško družbo. V zadnjih letih se Nova Vizija d.d. uveljavlja tudi kot dobavitelj visokošolskih informacijskih sistemov ter izvajalec naročniških projektov v javni upravi. V vseh teh letih poslovanja smo uspešno zamenjali več različnih informacijkih tehnologij in pristopov ter se razvili v sodobno podjetje, ki zaposljuje skoraj izključno strokovnjake s področja informatike in računalništva.