Platforma za racionalno upravljanje porabnikov energije

Raziskovalno razvojni projekt rECC (rational Energy Consumer Control) oziroma »Platforma za racionalno upravljanje porabnikov energije« je bil izveden s strani konzorcija podjetij Nova Vizija d.d. (poslovodeči konzorcija), Eltratec d.o.o., Jelovica hiše d.o.o., Javna Razsvetljava d.d. in fakultete za energetiko (Univerza v Mariboru). Namen projekta je bil izdelati prototip produkta oziroma storitve, katere potencialni kupec je katerokoli podjetje ali posameznik, ki želi od koderkoli nadzorovati in upravljati električne naprave. Izdelki, ki so nastali na podlagi raziskav in razvoja naslavljajo ogromno tržišče in se od konkurence razlikujejo v vsaj eni izmed dveh točk:


a) komunikacija z električnimi napravami znotraj objektov je realizirana brez dodatnih emisij z uporabo električnega omrežja, pri čemer je s pomočjo uporabe principov pametnih omrežij omogočeno učinkovito naslavljanje večjega števila električnih naprav v posameznem objektu,

b) za oddaljeno komunikacijo in obdelavo podatkov je uporabljen princip računalništva v oblaku, kar poceni začetno investicijo, pri trženju pa omogoča izbiro izmed oziroma kombiniranje več povsem različnih poslovnih modelov.

 

Rezultati projekta so prototipi programskih rešitev za komunikacijo po električnem omrežju in za elektronske storitve namenjene nadzoru in upravljanju električnih naprav. Projekt je bil uspešen na razpisu za pridobitev evropskih in državnih sredstev za sofinanciranje razvoja MIKZŠ - JR RRES 2012 - 2014. Projekt se je začel januarja 2013, zaključil pa v maju 2014.

V okviru projekta so bili izvedeni sledeči javni dogodki in predstavitve:

  • 13.12.2013 je bila organizirana javna delavnica. Delavnica je bila namenjena informiranju o doseženih rezultatih projekta ciljane javnosti. Delavnica je potekala v prostorih vodilnega partnerja, podjetja Nova Vizija d.d. v Žalcu v časovnem terminu med 10:00 in 13:00 uro. Gradivo je objavljeno.

  • Aktivno smo se udeležili konference NTK 2014 na Bledu med 9.4. in 10.4.2014. Izvedli smo predstavitev doseženih rezultatov projekta rECC in glede na tematiko konference uporabljene IKT tehnologije in gradnika – oblačne storitve ter SignalR. Gradivo je objavljeno.

  • Aktivno smo se udeležili tudi konference OTS 2014 v Mariboru 17. In 18. junija 2014. Izvedli smo predstavitev celotnega projekta in doseženih rezultatov projekta rECC. Poudarek predstavitve je bil na celoviti sliki ciljev projekta, ki smo jih s pomočjo primerne uporabe tehnologij uspeli razrešiti. Gradivo predstavitve je objavljeno, prav tako je objavljen tudi članek.
  • Objavili smo članek v reviji Journal Electrical Review z naslovom rECC - rational Energy Consumer Control.