Domov  Poslovna informatika  ProPIS  Planiranje proizvodnje

Planiranje proizvodnje

Z načrtovano proizvodnjo do stroškovne in finančne učinkovitosti vašega podjetja


  Kaj omogoča in zakaj ta modul potrebujete v vašem podjetju?
Planiranje proizvodnje omogoča avtomatsko generiranje delovnega koledarja za poljubno časovno obdobje in upošteva podatke o praznikih in drugih prostih dnevih. Omogočeno je variantno načrtovanje proizvodnje izdelkov in polizdelkov za dnevno, tedensko, mesečno, kvartalno ali drugo pojubno obdobje. Na osnovi materialnih normatiov v standardni varianti sestavnice izdelkov ali polizdelkov vam modul Planiranja proizvodnje izračuna bruto sumarne potrebe za kupljene materiale ali lastne polizdelke, bruto sumarne potrebe za proizvodno delo (delavcev in strojev) po operacijah, zasedenost zmogljivosti proizvodnih mest ter storilnost proizvodnje. Vsi plani in izračuni so prikazani količinsko in vrednostno glede na izbrano vrsto cene.


  Katere odlike izkušeni uporabniki še posebej cenijo?
Modul Planiranje proizvodnje se odlikuje po enostavnosti in prilagodljivosti uporabe. Na osnovi pripravljenega seznama prostih dni je generiranje delovnega koledarja avtomatsko. S planom polizdelkov lahko oblikujete optimalne proizvodne serije teh polizdelkov. Načrtovanje stroškov dela in globalne storilnosti proizvodnje vam omogoča ovrednoten plan sumarnih potreb proizvodnega dela. S pomočjo plana zasedenosti zmogljivosti po proizvodnih mestih lahko na koncu ugotavljate neizkoriščene proizvodne zmogljivosti in ozka grla. Modul Planiranje proizvodnje je povezan z ostalimi moduli ProPIS-a, posebno še z moduli Razvoja tehnologije (normativi materialne, delovne strukture izdelka) in Vodenja proizvodnje (izstavitev delovnega naloga, razpis proizvodne dokumentacije, kalkulacije in obračun proizvodnje).
 

Več

 

Za podrobnejši opis predstavitvenega prospekta v .pdf formatu kliknite na sliko.

Za ogled predstavitvenega prospekta potrebujete Adobe Reader.