Domov  Poslovna informatika  ProPIS  Plačilni promet

Plačilni promet

Hitra in prava informacija je denar, posebno še na področju financ


  Kaj omogoča in zakaj ta modul potrebujete v vašem podjetju?
Saldakonti in plačilni promet omogočajo knjiženje vseh finančnih poslovnih dogodkov, ki se nanašajo na terjatve do kupcev in obveznosti do dobaviteljev. S saldakonti lahko spremljate finančni promet v katerikoli tuji in hkrati domači valuti. Modul podpira tudi obračun obresti, kompenzacije ter odstop terjatev in obveznosti. Za učinkovite povezave s finančnim okoljem vam je omogočen prenos plačilnih nalogov iz Saldakontov v Agencijo za plačilni promet in banke ter prenos plačil in ostalega finančnega prometa iz Agencije za plačilni promet ali bank v Saldakonte. S pomočjo ABC analiz terjatev in obveznosti se lahko finančniki osredotočajo na najpomembnejše finančne dogodke ter ustrezno ukrepajo.


  Katere odlike izkušeni uporabniki še posebej cenijo?
Glavne odlike Saldakontov in plačilnega prometa so enoten in enostaven uporabniški vmesnik, preglednost knjiženja in uporabe podatkov, enostavno popravljanje in storniranje knjižb ter skupna baza podatkov finančnih dokumentov kupcev in dobaviteljev s povezanima moduloma Fakturiranja in Likvidature. Avtomatski prenos v Glavno knjigo zagotavlja popolno integriteto podatkov, sledljivost ter ponovljivost postopkov. Uporaba podatkov je zelo odprta in raznovrstna, saj je na vseh pregledih zagotovljen prenos podatkov v Microsoft Word in Excel, izpis na tiskalnik, predogled tiskanja na tiskalnik in prikaz v grafični obliki, vkolikor so prikazani tudi številčni podatki. Posebno pozornost smo posvetili avtomatskim in ročnim zapiranjem terjatev in obveznosti s plačili.

 

 


 

Več

 

Za podrobnejši opis predstavitvenega prospekta v .pdf formatu kliknite na sliko.

Za ogled predstavitvenega prospekta potrebujete Adobe Reader.