Plače

Nagrajevanje delavcev je raznoliko in prilagodljivo, zato potrebujete takšno tudi računalniško podporo


  Kaj omogoča in zakaj ta modul potrebujete v vašem podjetju?
Modul Plač omogoča izvajanje obračuna plač, njihovo arhiviranje, izpisovanje ter oblikovanje podatkov za Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Plače omogočajo spremljanje opravljenih ur po zaposlenih v določenem delovnem obdobju. Podpirajo odprt sistem definiranja vrst plačil, glede na vaše potrebe. Določene vrste plačil lahko združujete v Indekse vrst plačil, s katerimi so vam omogočene še tako zahtevne definicije obračuna plač. Ravno zaradi odprtega sistema, vam modul Plač podpira evidenco dela po raznih variantah kolektivnih pogodb, evidenco delavcev z individualno pogodbo ter pogodbeno delo.
 

  Katere odlike izkušeni uporabniki še posebej cenijo?
Modul je mogoče povsem prilagoditi uporabnikovim potrebam. Omogoča enostaven in hiter vnos podatkov o delu zaposlenih, podpira elektronsko poslovanje z bankami in Agencijo za plačilni promet pri nakazovanju prejemkov zaposlenih, prispevkov, davkov, kreditov ter ostalih transakcij, ki izvirajo iz obračuna plač. Velika preglednost, preprostost izdelave poročil in izpis raznih obrazcev, so glavne odlike modula Plač. Plače so povezljive z ostalimi moduli ProPIS - iz Kadrovske evidence črpa večino podatkov o zaposlenih, iz Vodenja proizvodnje pridobiva podatke o opravljenem delu zaposlenih, v Saldakonte in plačilni promet pa prenaša podatke o nakazilih plač, davkov in prispevkov. Preko kreirane temeljnice iz obračuna plač je modul Plač povezan tudi z Glavno knjigo.

 

 


 

Več

 

Za podrobnejši opis predstavitvenega prospekta v .pdf formatu kliknite na sliko.

Za ogled predstavitvenega prospekta potrebujete Adobe Reader.