Domov  Poslovna informatika  ProPIS  Nabava in Prodaja

Nabava in prodaja

Posvetite se vašim poslovnim partnerjem, ne le komercialnim evidencam


  Kaj omogoča in zakaj ta modul potrebujete v vašem podjetju?
Računalniška rešitev Nabava in Prodaja omogoča vnos, pregledovanje in analiziranje marketinških dokumentov. Razdeljena je na področji prodaje (naročila kupcev) in nabave (naročila dobaviteljem). Zagotavlja tudi povezavo z materialno blagovnim knjigovodstvom, saj omogoča avtomatsko generiranje materialnih dokumentov. Vsebuje tudi preglede nerealiziranih naročil ter ABC analize naročil glede na razne kriterije. V podjetjih s centralizirano nabavo omogoča zbiranje internih naročil kot osnovo za pripravo zbirnih naročil dobaviteljem ali kot osnovo za preskladiščenje med organizacijskimi enotami. Program omogoča tudi vzdrževanje raznih matičnih podatkov.
 

  Katere odlike izkušeni uporabniki še posebej cenijo?Glavne odlike računalniške rešitve Nabava in Prodaja so velika preglednost, enostaven vnos podatkov, povezanost z ostalimi moduli informacijskega sistema, enostavne in fleksibilne analize. Rešitev omogoča veliko več kot samo vnos za organizacijo pomembnih podatkov o naročilih. Podatke je mogoče analizirati na več načinov, pri čemer so predvsem pomembne ABC analize naročil, ki prikažejo najpomembnejše naročnike.

 

 


 

Več

 

Za podrobnejši opis predstavitvenega prospekta v .pdf formatu kliknite na sliko.

Za ogled predstavitvenega prospekta potrebujete Adobe Reader.