Domov  Poslovna informatika  ProPIS  Materialno (skladiščno) poslovanje

Materialno (skladiščno) poslovanje

S celovitim obvladovanjem materialnih tokov zmanjšajte stroške vašega poslovanja


  Kaj omogoča in zakaj ta modul potrebujete v vašem podjetju?
Modul omogoča knjiženje, pregledovanje in analiziranje skladiščnih in materialnih dokumentov. Izvajate lahko preglede stanja zalog materialnih sredstev na ravni organizacijskih enot, skladišč in mikrolokacij enot. Popolnoma avtomatizirana je izvedba inventure ter vrednotenje zalog na ravni knjigovodskih skladišč po vseh metodah, predvidenih z računovodskimi standardi: drseča povprečna cena, tehtana povprečna cena, FIFO, LIFO, nabavna cena, prodajna cena ter stalna cena z izračunom odmikov. Z Materialnim poslovanjem vam omogočamo tudi osebno zadolžitev, porabo in odpis Drobnega inventarja.


  Katere odlike izkušeni uporabniki še posebej cenijo?
Glavna odlika materialno blagovnega knjigovodstva je povezanost z ostalimi moduli ProPIS. Podatki ne potrebujejo dvojnega knjiženja in so vedno usklajeni. Ob vrednotenju prevzema program vedno zahteva vse podatke, ki so potrebni za pripravo računov dobavitelja v Likvidaturi. Možnost simulacij inventure olajša postopke inventure ter pomaga pri iskanju optimalnih učinkov na poslovni rezultat podjetja.

 


 

Več

 

Za podrobnejši opis predstavitvenega prospekta v .pdf formatu kliknite na sliko.

Za ogled predstavitvenega prospekta potrebujete Adobe Reader.