Domov  Poslovna informatika  ProPIS  Likvidatura in fakturiranje

Likvidatura in fakturiranje

Kdor ni sposoben izstaviti pravilnega računa ne more začeti poslovati, kdor nima ustrezne likvidature bo kmalu končal s poslovanjem


  Kaj omogoča in zakaj ta modul potrebujete v vašem podjetju?
Modula Fakturiranje in Likvidatura omogočata knjiženje, pregledovanje in analiziranje prejetih in izdanih finančnih materialnih dokumentov na domačem in tujem trgu. Likvidatura črpa podatke iz Materialno blagovnega knjigovodstva (na osnovi ovrednotenih prevzemnic) in jih posreduje naprej v Saldakonte dobaviteljev in Glavno knjigo. Fakturiranje črpa podatke iz Skladiščnega poslovanja (na osnovi zaključenih odpremnic) in jih posreduje naprej v Glavno knjigo in Saldakonte kupcev. Modula vsebujeta knjigo prejetih in izdanih računov, kar je predpogoj za uspešno evidenitranje DDV ter hkrati avtomatizirano knjiženje zalog, stroškov in realizacije na ustrezne analitične konte v Glavno knjigo.


  Katere odlike izkušeni uporabniki še posebej cenijo?Glavne odlike Fakturiranja in Likvidature so enostaven vnos podatkov, prilagodljive analize o fakturirani realizaciji, ter povezanost z ostalimi moduli ProPIS-a. Moduli omogočajo kreiranje dokumentov iz materialnih in marketinških dokumentov, preračunavanje cenikov in zaključek leta. Vgrajena hierarhija poslovnih partnerjev (poslovni sistem, poslovni parter, prejemnik) omogoča optimalen tok finančnih dokumentov. Pregled realizacije po komercialistih omogoča individualno spremljanje in nagrajevanje na osnovi uspešne prodaje.

 

 


 

Več

 

Za podrobnejši opis predstavitvenega prospekta v .pdf formatu kliknite na sliko.

Za ogled predstavitvenega prospekta potrebujete Adobe Reader.