Domov  Poslovna informatika  ProPIS  Krediti (amortizacijski načrt)

Krediti (amortizacijski načrt)

  Kaj nam omogoča modul Krediti?
Računalniška rešitev Krediti (amortizacijski načrt) je namenjena vnosu, izdelavi, spremljanju in analizi kreditnih poslov. Vsak posamezen posel lahko stranka vodi kot kreditojemalec ali kreditodajalec. Modul je zasnovan tako, da je celoten vnos amortizacijskega načrta avtomatiziran, hkrati pa ima stranka možnost tudi naknadnega ročnega vnosa posameznih postavk amortizacijskega načrta.

 

Modul nosi poleg operativne vrednosti spremljave kreditnih poslov tudi visoko analitično moč zaradi možnosti sprotnega spremljanja spremembe efektivne obrestne mere glede na spremembe vnosnih parametrov, izračuna uporabljene nominalne obrestne mere glede na vneseni amortizacijski načrt itd. Hkrati nudi tudi podporo odločanju (enostavna izdelava simulacije reprograma kreditnega posla).

 

 Modul podpira naslednje funkcije amortizacijskega načrta:

 

 • anuitetno in obročno različico amortizacijskega načrta
 • podpira v praksi uporabljene metode obrestovanja in štetja dni
 • dnevno, mesečno, letno plačilo obrokov
 • vnos stroškov odobritve, zavarovanja in vodenja, ki se upoštevajo pri izračunih EOM
 • vnos referenčne obrestne mere in pribitka na ref. obrestno mero (marža) oz. vnos nominalne obrestne mere
 •  izračun interkalarnih obresti glede na specificiran datum črpanja in datum prvega obroka
 •  moratorij na odplačevanje
 • izračun efektivne obrestne mere (EOM)
 • povezava s šifrantom referenčnih obrestnih mer
 • izračun uporabljene obrestne mere na podlagi vnesenega amortizacijskega načrta
 • reprogramiranje amortizacijskega načrta
 • opozarjanje in/ali avtomatsko ažuriranje amortizacijskega načrta ob spremembi  referenčne obrestne mere
 •  ročna ali avtomatska* spremljava poteka amortizacijskega načrta (zapadli, plačani obroki)
 • izpis kreditnih poslov in amortizacijskih načrtov posameznih kreditnih poslov
 • povezava z moduloma ProPIS Saldakonti in Plače

 

* funkcionalnost je vezana na uporabo modulov Saldakonti in Plače informacijskega sistema ProPIS

 

 

Ena izmed prednosti modula Krediti

Z uporabo modula Krediti bo podjetje lahko izvajalo učinkovito in celovito upravljanje  kreditnih poslov v operativnem in strateškem pomenu.