Kontakti

Izboljšajte rezultate direktnega trženja z uporabo baze znanja o vaših kupcih in zagotovite doslednost izpolnjevanja dogovorov z njimi


  Kaj omogoča in zakaj ta modul potrebujete v vašem podjetju?
Kontakti omogočajo vzdrževanje podtakov o kontaktnih osebah in kontaktih s poslovnimi partnerji, podporo pisnih in elektronskih mailingov ter faksimilov. Modul omogoča pregledovanje kontaktov in načrtovanje ukrepov in je osnova za sistematično operativno pripravo dnevnega komuniciranja s poslovnimi partnerji. Izbrani množici naslovnikov lahko pošiljate tudi masovna sporočila po pošti, telefaksu ali elektronski pošti v poljubno oblikovanih dopisih, kuvertah, nalepkah ali drugi želeni obliki.


  Katere odlike izkušeni uporabniki še posebej cenijo?Modul celovito obvladuje kontakte s poslovnimi partnerji od razvrščanja v faze posla po programih ali dejavnostih podjetij, spremljanja različnih vrst kontaktov, načrtovanja ukrepov, določanja izvajalcev, spremljanje porabe časa za posamezna opravila, podrobnih opisov dogodkov in vsebine kontaktov, avtomatiziranega obveščanja sodelavcev ali potrjevanja dogovorov s poslovnimi partnerji preko elektronske pošte. Uporaba omogoča racionalizacijo dela komercialistov ter avtomatizacijo vseh vrst masovnih mailingov. Največja vrednost je popolna integracija z osrednjo, operativno bazo poslovnih partnerjev ter Microsoft Office okoljem.

 

 


 

Več

 

Za podrobnejši opis predstavitvenega prospekta v .pdf formatu kliknite na sliko.

Za ogled predstavitvenega prospekta potrebujete Adobe Reader.