Domov  Poslovna informatika  ProPIS  Komisioniranje

Komisioniranje

  Kaj je komisioniranje?
Ko govorimo o komisioniranju, ki je del distribucijske logistike, imamo v mislih vse operacije, ki so potrebne za oblikovanje posameznih pošiljk na podlagi naročil. Za učinkovito komisioniranje je potrebno na podlagi strukture naročil in blaga oblikovati primerno organiziranje tokov blaga in informacij v skladišču. Glavni namen komisioniranja je minimiziranje časa za oblikovanje posameznih pošiljk in pomoč pri optimizaciji skladiščnega poslovanja.


 Komu je namenjen modul Komisioniranje?
Modul Komisioniranje je namenjen vsem podjetjem, ki želijo kar najbolje izkoristiti prostor v skladišču ter z optimiziranimi skladiščnimi postopki zmanjšati stroške skladiščenja.


  Prednosti modula Komisioniranja
Z uporabo modula Komisioniranje boste dosegli boljšo organizacijo v skladišču ter posledično dosegli krajši čas komisioniranja. Ker bo vaše načrtovanje transportnih poti do različnih prejemnikov z uporabo modula Komisioniranje optimalnejše, boste bistveno skrajšali čas dostave blaga tem prejemnikom.

Poleg že omenjenih prednosti modula Komisioniranja velja izpostaviti še naslednje:

bullet

Preglednost in sledljivost zalog artiklov: modul Komisioniranje vsaki skladiščni enoti pripiše lokacijo, na kateri se nahaja blago. Skladiščniku si tako ni potrebno zapomniti, kje se blago nahaja (kar je še posebej problem v velikih skladiščih), saj ga sistem hitro pripelje do iskanega blaga. Ker se vsi poslovni dogodki beležijo avtomatsko in v realnem času in ker so podprti s poslovno informacijskim sistemom, odpade zamudno pretipkavanje podatkov kot tudi naknadno knjiženje dogodkov.

bullet

Prihranek časa in stroškov: modul Komisioniranje omogoča boljšo izkoriščenost vseh vrst skladiščnih kapacitet ter znatne časovne prihranke pri komisioniranju. Modul Komisioniranje razdeli skladišče na različne cone, znotraj katerih so regali razdeljeni po prioriteti komisioniranja. S pomočjo modula Komisioniranje boste iskane artikle glede na cono ali regal, kamor so dodeljeni, našli veliko hitreje.

bullet

Nadgradljivost in povezljivost: z modularno zasnovo in standardnimi vmesniki je možno modul Komisioniranje nadgrajevati ali integrirati z ostalimi moduli poslovno informacijskega sistema ProPIS. Konkreten primer uporabe
Komisionar bo imel na zaslonu dlančnika izpisane zahtevke za odpremo, ki bodo urejeni po prioriteti odpreme (glede na datum in čas). Zahtevek za odpremo, ki ga kreira poslovno informacijski sistem, se v logističnem centru razdeli po conah, kjer se blago nahaja. Na razdeljenih zahtevkih (delnih komisionih) so navedeni samo izdelki, ki so skladiščeni v določeni coni, kar pomeni, da lahko skladiščnik (komisionar) naenkrat komisionira samo v eni coni in vidi na zaslonu dlančnika le tiste izdelke iz zahtevka, ki se skladiščijo v tej coni.

Vodja skladišča lahko kadarkoli po kreaciji odpremnega zahtevka na svojem računalniku preglejuje status odpreme in spremlja delo, ki so ga izvedli skladiščniki.


<slika1> Pregled dokumentov za komisioniranjePregled nekaterih funkcionalnosti modula Komisioniranje

Zasedenost komisionarjev
Na pregledu >>Zasedenost komisionarjev<< je prikazan seznam prijavljenih in neprijavljenih komisionarjev. Znotraj obeh skupin so komisionarji razvrščeni glede na število nepoknjiženih paketov (pozicij, dokumentov). Na vrhu so tisti komisionarji, ki so >>manj zasedeni<<.

Logistik lahko z uporabo tega dela okna preglejuje posameznim komisionarjem dodeljene dokumente (komisione), izbranim dokumentom lahko spremeni vrstni red (če niso v obdelavi), jih dodeli drugemu komisionarju ali posamezen dokument >>odvzame iz komisioniranja<<. Prav tako lahko logistik izvede odjavo komisionarja iz sistema (Gumb >>Odjavi komisionarja<<). Razlog je lahko npr. odpoved dlančnika, ki ga komisionar uporablja in podobno.


<slika2> Okno >>Komisioniranje<<Prerazporejanje in >>odvzem<< že dodeljenih komisionov
Logistik lahko komisionom, ki so že dodeljeni v komisioniranje, zamenja prioriteto in s tem vpliva na spremembo vrstnega reda komisionov za nekega komisionarja. V ta namen izbranemu komisionu spremeni zaporedno številko. Prav tako lahko že dodeljene komisione dodeli drugemu komisionarju tako, da na pregledu dok. za komisioniranje izbere že dodeljen dokument in izbere gumb 'Komisioniranje' (dokument lahko poišče tudi v oknu 'Komisioniranje'). Izbrani dokument lahko dodeli drugemu komisionarju tako, da spremeni šifro v polju 'komisionar' in potrdi spremembo. Komision se po potrditvi v celoti (dokumenti z isto zaporedno številko kot izbrani dokument) dodeli izbranemu komisionarju.

Kadar ne želimo prerazporediti celotnega komisiona ampak npr. le en dokument, izbrani dokument >>odvzamemo<< iz komisioniranja (akcija brisanje) in ga nato po želji dodelimo drugemu komisionarju.

Ko nek komisionar delno zaključi knjiženje (dokument ima status delno zaključen, nima pa več podatka 'komisionar'), lahko logistik tak dokument preda v nadaljnje knjiženje drugemu komisionarju.


  Kakšno strojno in programsko opremo potrebujete za uporabo programa Komisioniranje?
 

bullet

Programska oprema

Program Komisioniranje ne deluje brez poslovno informacijskega sistema ProPIS oziroma brez modula materialno-blagovnega knjigovodstva s skladiščnim poslovanjem.

Za optimalno delovanje ProPIS aplikacije je zahtevana konfiguracija za strežnik naslednja:

  • procesor Pentium III ali več
  • 640MB spomina
  • disk SCSI, 2 x 18GB (mirroring)
  • enota za arhiviranje podatkov
  • OS Windows Server
  • MS SQL (vsaj verzija 2000)


Za optimalno delovanje ProPIS aplikacije je zahtevana konfiguracija za delovne postaje naslednja:

  • CPU Pentium 166MHz ali več
  • 256MB spomin
  • OS Windows
  • MS Office/ MS Works/ MS Word

bullet

Strojna oprema

Dlančnik mora izpolnjevati naslednje pogoje:
- Windows Mobile 2003 operacijski sistem, oz. Pocket PC kompatibilen
- 32Mb RAM-a
- Vgrajen skener črtne kode
- WiFi ali drugi brezžični način povezave

Ker morajo biti dlančniki ves čas povezani v lokalno omrežje, je WiFi povezava najboljša rešitev. V zahtevano strojno opremo sodi še vzpostavljeno brezžično omrežje na celotnem prostoru skladišča, kjer se bo komisioniranje izvajalo.
 

Ena izmed prednosti modula Komisioniranje

Z uporabo modula Komisioniranje bo skladiščno osebje porabilo bistveno manj časa za iskanje blaga v skladišču.

Mnenja uporabnikov

Z uporabo prenosnih čitalcev za komisioniranje blaga smo bistveno izboljšali kvaliteto dela pri odpremi in prevzemu. Čitalce uporabljamo tudi za inventure, kjer se je pokazala do 50% boljša produktivnost. Prav tako moram pohvaliti zelo hitro odzivnost vaše ekipe, ki je na naše zahteve odreagirala izjemno hitro.

Andrej Kure
vodja prenove informacijskega sistema
KZ Metlika z.o.o.