Domov  Poslovna informatika  ProPIS  Kadrovska evidenca

Kadrovska evidenca

Spremljajte učinke razvoja in uspešnosti posameznikov in zagotovite dolgoročno usmerjenost vašega podjetja


  Kaj omogoča in zakaj ta modul potrebujete v vašem podjetju?
Modul Kadrovska evidenca omogoča celovito spremljanje zaposlenih, saj lahko poleg osnovnih podatkov o zaposlenem oz. o njegovem delovnem mestu spremljate tudi podatke o:

  • dosedanji izobrazbi, poklicu,
  • dodatnem izobraževanju,
  • študiju ob delu,
  • družinskih članih, invalidnosti,
  • zdravstvenih pregledih,
  • izrečenih disciplinskih ukrepih.

 

Podpira izdelave in izpise različnih predtiskanih obrazcev, odločb in poročil:

bullet

Odjava, Prijava, Sprememba za Pokojninsko in invalidsko zavarovanje,

bullet

Odločba o zaposlitvi, o premestitvi na drugo delovno mesto, o dopustih,

bullet

Seznam zaposlenih po podjetjih, organizacijskih enotah, delovnih mestih,

bullet

Izpis zaposlenih po delovni dobi,

bullet

Izpis jubilantov v letu/mesecu.

 

Poleg vnaprej pripravljenih izpisov vam omogočamo tudi enostavno izdelavo poljubnih izpisov, po lastni izbiri, kjer lahko sami določite kriterije, po katerih boste delali sezname zaposlenih.
 

  Katere odlike izkušeni uporabniki še posebej cenijo?
Prilagodljivost na uporabnikove potrebe, velika preglednost, enostavnost vnašanja podatkov o zaposlenih, spremljanje kariere zaposlenih, preprostost izdelave poročil in izpis raznih obrazcev, so glavne odlike aplikacije Kadrovska evidenca. Vodja kadrovske službe lahko namreč sam določi, katere podatke o zaposlenih boste v podjetju spremljali. Poudariti moramo tudi povezljivost modula Kadrovska evidenca z našim informacijskim sistemom. Tako Kadrovska evidenca zagotavlja podatke modulu Plače.
 
 


 

Več

 

Za podrobnejši opis predstavitvenega prospekta v .pdf formatu kliknite na sliko.

Za ogled predstavitvenega prospekta potrebujete Adobe Reader.