Domov  Poslovna informatika  ProPIS  Glavna knjiga

Glavna knjiga

Rešitev je razvita po računovodskih standardih, vendar prilagodljiva računovodjem  

 

 

  Kaj omogoča in zakaj modul potrebujete v vašem podjetju?
Modul Glavne knjige podpira organiziranje knjiženja po knjigovodjih, dnevnikih in obračunskih mesecih skladno z računovodskimi standardi in dobro računovodsko prakso. Rezultat rešitve so bilance stanja in uspeha, pregledi po organizacisjkih enotah, stroškovnih mestih, stroškovnih nosilcih in planskih enotah. Knjiženje v Glavno knjigo lahko poteka neposredno iz osnovne ali prirejene dokumentacije. Rešitev omogoča vodenje poslovnih dogodkov po načelih dvostavnega knjigovodstva.

  Katere odlike izkušeni uporabniki še posebej cenijo?
Glavna knjiga omogoča veliko preglednost, enostaven vnos podatkov, enostavno popravljanje in storniranje knjižb. Omogočen je avtomatski prevzem temeljnic iz saldakontov, osebnih dohodkov, materialnega knjigovodstva osnovnih sredstev in ostalih analitičnih knjigovodstev ter avtomatsko zapiranje razredov konec leta. S pregledi neusklajenih dokumentov je omogočeno tudi zgodnje odkrivanje napak.

Možnost nadgraditve z modulom Bilančnega kontrolinga vam omogoča izdelavo poljubnih planskih in dejanskih bilanc za podporo odločanja.

 

 


 

Več

 

Za podrobnejši opis predstavitvenega prospekta v .pdf formatu kliknite na sliko.

Za ogled predstavitvenega prospekta potrebujete Adobe Reader.