Domov  Poslovna informatika  ProPIS  Bilančni kontroling

Bilančni kontroling

Ne zadovoljite se s knjigovodskimi podatki, zahtevajte poročila o uresničevanju načrtovanih poslovnih izkazov


  Kaj omogoča in zakaj ga potrebujete v vašem podjetju?
Bilančni kontroling temelji na mesečnih presekih operativnih podatkov glavne knjige in omogoča faktorska načrtovanja po obdobjh, globalno ali po klasifikaciji kontnega plana. Podpira izdelavo poljubnih strukturnih modelov bilanc na osnovi klasifikacije kontnega plana ali definiranih sklopov. Poudarek analize je predvsem v obdobnem spremljanju bilančnih podatkov in primerjavi podatkov izbranega bilančnega modela za različna obdobja.

  Bilančni kontroling omogoča analizo glede na:

  • osnovne kriterije, kjer lahko izberemo bilančni sklop na poljubni ravni strukturnega modela, obdobje, organizacijsko enoto, stroškovno mesto, stroškovni nosilec ali plansko enoto,

  • vrste podatkov, kjer lahko izbiramo med dejanskimi in planskimi podatki ter med planskimi variantami,

  • združevanje podatkov, kjer lahko izbiramo med mesečnimi, kumulativnimi letnimi ali kumulativnimi obdobnimi podatki,

  • indekse, kjer lahko izbiramo med drsnim in bazičnim indeksom ter indeksom primerjave planskih in dejanskih podatkov,

  • obliko, kjer lahko izbiramo med eksterno oznako, identom, oznako konta ali sklopa številom ravni prikaza analize glede na strukturo izbranega bilančnega modela

 

  Katere odlike izkušeni uporabniki še posebej cenijo?
Glavne odlike računalniške rešitve Bilančnega kontrolinga so velika preglednost, enostaven vnos podatkov, enostavno faktorsko načrtovanje, neposredna uporaba mesečnih presekov operativnih podatkov glavne knjige ter zelo pregledna, enostavna, prilagodljiva ter funkcionalna analiza. Vse analize je mogoče izdelati v tabelarni ali grafični obliki. Izgradnja strukturnih bilančnih modelov je zelo poenostavljena, vendar dopušča izdelavo kompleksnih strukturnih modelov. Najpomembnejšo odliko lahko strnemo v trditev, da je Bilančni kontroling funkcionalno orodje za kontroling in poslovne analize, ki ne zahteva veliko dodatnega dela in je polno integrirano z modulom Glavne knjige.

 

 


 

Več

 

Za podrobnejši opis predstavitvenega prospekta v .pdf formatu kliknite na sliko.

Za ogled predstavitvenega prospekta potrebujete Adobe Reader.