Zubstat - Program za obdelavo podatkov zunajbolnišnične zdravstvene statistike

Kaj program ZUBSTAT omogoča?

 • Obdelavo podatkov zunajbolnišnične zdravstvene statistike vključno z ambulantno specialistično dejavnostjo v bolnišnicah, na območnih Zavodih za zdravstveno varstvo (ZZV), Inštitutu za varovanje zdravja Republike Slovenije (IVZ) in pri izvajalcih zdravstvenih storitev

 

Kako ZUBSTAT deluje?

 • Preverja vhodne podatke glede na šifrante, ki veljajo na državni ravni ter na logične odvisnosti med podatki. Preverjanje pripravi tudi seštevke po vrstah obiskov, seštevke po vrstah diagnoz za posamezno osnovno dejavnost ter seštevke rednih in honorarnih ur dela.
 • Prepiše podatke v bazo
 • Pregled in popravljanje podatkov v bazi v povezavi z vsemi pripadajočimi šifranti
 • Priprava standardnih poročil in možnost poljubnega oblikovanja izpisov iz baze
 • Priprava izhodnih podatkov, združenih na nivoju zdravstvene organizacije za pošiljanje podatkov na regionalno oziroma državno raven ali za vhod v obdelave z drugimi programskimi orodji

 

Obdelava 3 zbirk podatkov:

 • Poročila o obiskih in napotitvah
 • Poročila o boleznih in stanjih
 • Poročila o kadrih in urah

 

Novosti nove strukture podatkov:

 • Poenoteno zbiranje podatkov o obiskih in napotitvah, o boleznih in stanjih ter o kadrih in urah
 • Zbiranje podatkov po novih občinah
 • Zbiranje diagnoz po MKB-10 klasifikaciji
 • Zbiranje podatkov po podrobnejših starostnih razredih
 • Natančnejše definicije in standardi za zbirane podatke
 • Sporočanje podatkov preko računalniškega medija
 • Boljši pogoji za izboljšanje kvalitete podatkov


Novosti zadnje različice programa:

 • Dopolnjeni so šifranti (Vrste kadra, Tipi napak, Občine, Vrste obiskov, BPI - organizacijski del)
 • Dopolnjeno je preverjanje podatkov o kadrih in urah (uporaba križnega šifranta "Vrsta kadra" in "BPI - kadrovski del" pri preverjanju)
 • Spremenjeno preverjanje pri obiskih in napotitvah (sprememba v preverjanju podatkov vezanih na spol in starostne razrede)

 


Sporočite nam vaše potrebe in posredovali vam bomo ponudbo.

 

  Poglavitne prednosti

 

 • kontrola predpisanih statističnih podatkov
 • enostava uporaba programa