Reference

Zdravstveni informacijski sistem Sova/ProMedica

 • Zdravstveni dom Brežice
 • Zdravstveni dom Celje
 • Zdravstveni dom Grosuplje
 • Zdravstveni dom Ivančna Gorica
 • Zdravstveni dom Krško
 • Zdravstveni dom Laško
 • Zdravstveni dom Maribor A.D.
 • Zdravstveni dom Metlika
 • Zdravstveni dom Ptuj
 • Zdravstveni dom Radeče
 • Zdravstveni dom Sevnica
 • Zdravstveni dom Slovenska Bistrica
 • Zdravstveni dom Slovenske Konjice
 • Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah
 • Zdravstveni dom Tolmin
 • Zdravstveni dom Žalec
   
 • več kot 180 zasebnih izvajalcev zdravstvenega varstva
   

Kartica zdravstvenega zavarovanja

 • Adriatic - zavarovalna družba d.d.
 • Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d.
 • Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d.v.z.
 • ZZZS - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
   

Zdravstvena statistika, MKB-10, šifrant baze izvajalcev

 • Nacionalni inštitut za varovanje zdravja RS

Mnenja uporabnikov

Sodelovanje z Novo Vizijo, kar se tiče strokovne pomoči, ocenjujem za odlično, kajti zmeraj je kdo na voljo prek telefona ali elektronske pošte. Všeč mi je, da smo uporabniki programske opreme obravnavani kot sodelavci in ne le kot kupci programov, kar pomeni, da imamo vpogled v podrobno delovanje programov in tako lahko marsikatero stvar uredimo sami.

Skrbnik inf. sistema
Anton Tomanič,
ZD Ptuj