Domov  Medicinska informatika  ProMedica  Splošna ambulanta

Splošna ambulanta


Splošna ambulanta - podpira delo splošnih in družinskih zdravnikov v redni in dežurni ambulanti. Poleg običajni podpori administrativnemu delu v ambulantah program nudi tudi močno podporo zdravniku pri delu z bolnikom. Naj naštejemo le nekatere najpomembnejše:

  • Srčno žilni program: program podpira nacionalni preventivni projekt zmanjševanja nevarnosti obolenj srca in ožilja. Poleg spremljanja posameznih kritičnih kazalnikov za posameznega bolnika skozi daljše obdobje omogoča tudi pripravo seznamov za vabljenje pacientov na preglede.
  • Aktivno spremljanje napotitev pacientov: z uporabo te funkcionalnosti programa se skorajda ne more več zgoditi, da bi 'pozabili' na izvide kakšnega bolnika. Vsak trenutek lahko pooblaščeni zdravnik dobi seznam vseh bolnikov, ki so bili napoteni k specialistom in bi bili že morali prinesti izvide.
  • Program omogoča direktno naročanje storitev na servise in takojšnjo povratno informacijo (npr. takoj, ko v laboratoriju vnesejo rezultate laboratorijskih preiskav, jih v ambulanti že vidijo). Program pooblaščenemu zdravniku omogoča tudi enostaven vpogled v 'stare' laboratorijske izvide s prikazanimi 'takratnimi' mejnimi vrednostmi rezultatov preiskav.
  • Spremljanje napotitev na zdravniške komisije: elektronsko vodenje bolniških staležev omogoča enostavno pridobitev seznamov bolnikov, ki jih je v nekem trenutku potrebno napotiti na zdravniško komisijo.
  • Zdravniki v dežurni ambulanti imajo dostop do vseh kritičnih medicinskih podatkov bolnikov (alergije, kronična obolenja, zdravila, ki jih trenutno prejema, podatki pregledov pri osebnem zdravniku...). Seveda se vpogledi v vse posamezne podatke bolnika beležijo, kar posledično zmanjšuje možnost zlorabe te pravice, zdravnikom pa omogoča kvalitetnejše zdravljenje bolnikov.


Oseba za stike:

Prospekt v PDF formatu

ProMedica.pdf (566 kb)

Za ogled prospekta potrebujete PDF prikazovalnik, ki ga, če ga še nimate, dobite tukaj.