Domov  Medicinska informatika  ProMedica  Preventiva medicina dela, prometa in športa

Preventiva medicine dela, prometa in športa


Preventiva medicine dela, prometa in športa - dejavnost medicine dela, prometa in športa je podprta z večih aspektov:

  • podprti so različni predhodni pregledi, obdobni pregledi, ocene delovnih mest, ...
  • posamezni paketi storitev, ki se pri posameznih pregledih opravijo, so popolnoma prilagodljivi načinu dela posameznega zavoda
  • možnost prilagoditve cene pregledov za posamezne partnerje
  • direktno naročanje storitev na servise in takojšnja povratna informacija (npr. takoj, ko v laboratoriju vnesejo rezultate laboratorijskih preiskav, jih v dispanzerju že vidijo). Program pooblaščenemu zdravniku omogoča tudi enostaven vpogled v 'stare' laboratorijske izvide s prikazanimi 'takratnimi' mejnimi vrednostmi rezultatov preiskav. 

Oseba za stike:

Prospekt v PDF formatu

ProMedica.pdf (566 kb)

Za ogled prospekta potrebujete PDF prikazovalnik, ki ga, če ga še nimate, dobite tukaj.