Domov  Medicinska informatika  ProMedica  Ponudba za skrbništvo

Ponudba za skrbništvo

Spoštovane stranke, 

v podjetju smo se odločili, da vam ponudimo tudi naše storitve skrbništva za IS ProMedica, s čimer vas razbremenimo dodatnih obveznosti, ki jih imate z izvajanjem nadgradenj programov, mesečnim obračunom in drugimi tehničnimi opravili, ki niso neposredno povezana z vašim strokovnim delom. Za 45,00 EUR + DDV mesečno vam ponujamo celotno podporo pri uporabi IS ProMedica: 

Odpravljanje težav pri delu s programom v čim krajšem času (pomoč po telefonu, preko internetnih povezav ali izjemoma na vaši lokaciji).

Nameščanje novih verzij programov IS ProMedica in Izdatki.

Izvajanje mesečnega obračuna storitev ter izstavljanje obračunskih računov (mesečno fakturiranje in pošiljanje računov na ZZZS, prostovoljne zavarovalnice in podjetjem).

Prevzem cenika s portala ZZZS in urejanje cenika– vnos veljavnih cen materialov in storitev za samoplačnike, podjetja…

Reden uvoz šifrantov ZZZS, ki vplivajo na obračun storitev ter centralne baze zdravil

Uvažanje zaključkov izbir osebnega zdravnika iz portala ZZZS v ProMedico. 

Pošiljanje podatkov izdanih staležev na ZZV.

Pošiljanje podatkov preventivnih pregledov odraslega (SŽP) na CINDI.

Statistična obdelava podatkov – polletna in letna statistika za IVZ.

Prilagoditve delovanja IS ProMedica potrebam zasebnika (nastavitve).

Urejanje šifrantov (dodajanje materialov in storitev potrebnih za beleženje medicinskih obravnav, oblikovanje setov storitev, diagnoz,…- ožjega nabora podatkov za lažje delo)

Telefonsko svetovanje v primeru ključnih vsebinskih vprašanj in težav.


Če vas zanima še kaj več, nas pokličite!

Prijavnica:
*telefonska številka je namenjena le naši evidenci, da vas lahko kontaktiramo glede skrbništva in je ne bomo uporabljali za druge namene