Domov  Medicinska informatika  ProMedica  Moduli terena

Moduli terena

Moduli terena - obsegajo obiske splošnih zdravnikov na domu, mrliške oglede, patronažno dejavnost in reševalne prevoze:

  • tudi pri teh dejavnostih je vnos podatkov poenostavljen. npr. patronažna služba pri posameznih bolnikih opravlja vedno iste storitve. Zato se pri ponovnih obiskih iz predhodnih obiskov prepišejo vsi vnešeni podatki, ki jih patronažna sestra, ki je tokrat opravila obisk, samo še potrdi. Podobno je s hemodializnimi prevozi. Ponovni prevozi preko istega naloga za prevoz imajo cel nabor istih podatkov, katerih ponovni vnos bi bil popolnoma nesmiselen.
  • Za vse module terena so na voljo številna poimenska poročila in statistike, pomembne bodisi za izvajalce bodisi za nadzorne službe ali posameznike.

 


Oseba za stike:

Prospekt v PDF formatu

ProMedica.pdf (566 kb)

Za ogled prospekta potrebujete PDF prikazovalnik, ki ga, če ga še nimate, dobite tukaj.