Domov  Medicinska informatika  ProMedica  Modul zdravil

Modul zdravil

  • V program je vgrajen šifrant zdravil Agencije Republike Slovenije za zdravila, povezan s pozitivno listo zdravil, priporočenim cenikom in seznamom medsebojno zamenljivih zdravil Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Dostopen je vsem zdravnikom, ki delajo s programom in jim je v veliko pomoč pri delu z bolnikom. Ob predpisovanju zdravila zdravniku program pomaga z ureditvijo zdravil po ceni, z iskanjem po generičnem imenu, s prikazom vseh vrst pakiranj zdravila, seznamom glavnih in pomožnih sestavin, ob izbiri pa opozarja na omejitve predpisovanja in sam določi, ali mora sestra natisniti zelen ali bel recept. Na recept natisne tudi vse potrebne podatke za izdajo zdravila v lekarni. Zdravnik (-ica) le še podpiše recept!
  • Omogočeno je spremljanje izdanih receptov: vsak trenutek lahko pooblaščeni zdravnik vidi, katera zdravila bolnik jemlje, za kronične bolnike si lahko pripravi listo zdravil, ki jih bolnik redno jemlje, kar nenazadnje poenostavi tudi administrativna opravila, preveri lahko ali je res bil natisnjen nek recept ali ne itd.
  • Omogočeno je tiskanje posameznega recepta ali vseh naenkrat, na recept se lahko natisnejo le podatki pacienta ali tudi podatki o zdravilih (zdravnik recept le še podpiše), možnost izdaje marginalnih zdravil ipd.
  • V pomoč pri kroničnih bolnikih je zdravniku lista stalne terapije pacientov. Kadar pacient neko zdravilo redno prejema in se vsak mesec ali vsake tri mesece oglasi po nove recepte, vse potrebne podatke za tiskanje recepta vpišete le enkrat in potem vedno znova le potrjujete izdajo novih receptov.  
  • V nadaljevanju želimo pomagati zdravnikom tudi pri samem predpisovanju - kontrola glede na pretekle diagnoze bolnika, sočasno jemanje drugih zdravil, morebitne alergije ipd.

 

Oseba za stike:

Prospekt v PDF formatu

ProMedica.pdf (566 kb)

Za ogled prospekta potrebujete PDF prikazovalnik, ki ga, če ga še nimate, dobite tukaj.