Laboratorij


Laboratorij - kot eden izmed servisov je močno integriran v sistem ProMedica. Zaradi visoke frekvence bolnikov v laboratoriju smo enostavnosti uporabniškega vmesnika posvetili še posebej veliko pozornosti. Naštejmo samo tiste, ki se nam zdijo najpomembnejše:

  • Program omogoča direktno naročanje storitev iz ambulant v laboratorij. Kaj to pomeni? Vsi bolniki, ki jih iz ambulant 'pošljejo' v laboratorij, so že v čakalnici laboratorija. Kartice zdravstvenega zavarovanja ni potrebno ponovno preverjati, ker so to storili že v ambulanti. V primeru preteka obveznega ali prostovoljnega zavarovanja pa program laboranta oz. administratorja v laboratoriju posebej opozori. Poleg tega se vse storitve, ki so jih v ambulantah preko računalnika naročili, avtomatsko prikažejo v laboratoriju (ni potrebno novo vnašanje), potreben je le še vnos rezultatov preiskav.
  • Takojšnja povratna informacija v ambulanto - ko v laboratoriju vnesejo izvide, jih tudi v ambulanti, kjer so bile naročene, že lahko vidijo. Zdravnik je skupaj z rezultati seznanjem tudi s trenutnimi referenčnimi vrednostmi (mejnimi vrednostmi) za posamezne naročene preiskave.
  • Shranjevanje vseh laboratorijskih izvidov in možnost takojšnjega vpogleda tudi v laboratorijske izvide izpred nekaj dni, mesecev ali celo let s takratnimi mejnimi vrednostmi rezultatov preiskav.
  • Povezava z laboratorijskim sistemom L@b-IS podjetja Fin-Pro: kadar laboratorij za povezavo z laboratorijskimi napravami uporablja L@b-IS, je možno z nakupom modula za povezavo združiti sistem ProMedice in L@b-IS-a. To pomeni, da gredo naročila iz ProMedice avtomatsko v L@b-IS, tam se naročene preiskave opravijo, nazaj pa, ponovno avtomatsko, se v ProMedico prenesejo rezultati. V trenutku, ko jih laborantka potrdi, so rezultati že vidni tudi v ambulanti.
    Omenjeni način dela zmanjša potrebna administrativna dela v laboratoriju, saj vedno vse naročene preiskave vnesejo že v ambulanti (laborantka jih le preveri in potrdi) in ni potreben ročni vnos rezultatov (L@b-IS jih sam prenese iz laboratorijskih analizatorjev). Zaradi tega se tudi zmanjša možnost napak. Odpadejo tudi telefonski klici zdravnikov, če so rezultati preiskav že na voljo, saj jih v trenutku, ko se preiskave končajo, v svojem delu programa vidi tudi zdravnik, ki jih je naročil.
    V primerjavi z uporabo samo sistema L@b-IS brez ProMedice odpade tudi administracija pacientov, kajti preverjanje zavarovanja itd. se opravi že v ambulanti, od koder je prišlo naročilo. Le v redkih primerih je administracija potrebna, le-ta pa je v ProMedici zagotovljena preko branja kartice zdravstvenega zavarovanja v sprejemni pisarni laboratorija.


Oseba za stike:

Prospekt v PDF formatu

ProMedica.pdf (566 kb)

Za ogled prospekta potrebujete PDF prikazovalnik, ki ga, če ga še nimate, dobite tukaj.