Domov  Medicinska informatika  ProMedica  Fizioterapija

Fizioterapija


Fizioterapija - podpora dela fizioterapevtov s spremljanjem naročanja in kartoteke terapij. Pri načrtovanju modula fizioterapije smo izkoristili posebnost tega servisa, da se terapija pri posameznih bolnikih običajno ponavlja čez celotno zdravljenje. Zato smo fizioterapevtu oz. administratorju na fizioterapiji lahko vnašanje podatkov v računalnik precej poenostavili:

  • naročene terapevtske storitve v ambulanti se prenesejo v fizioterapijo in jih je ob opravljanju potrebno le potrditi, da so bile opravljene;
  • sprotno spremljanje že opravljenjih storitev - program opozori uporabnika, koliko posameznih storitev, terapij, še mora opraviti bolniku;
  • možnost podaljševanja terapije direktno v fizioterapiji ali iz ambulante, kjer je bila v osnovi naročena.

 


Oseba za stike:

Prospekt v PDF formatu

ProMedica.pdf (566 kb)

Za ogled prospekta potrebujete PDF prikazovalnik, ki ga, če ga še nimate, dobite tukaj.