Detoks

Program za zbiranje in obdelavo podatkov v Centrih za zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog

 

Komu je program DETOKS namenjen?

 • Zbiranju/obdelavi podatkov in vodenju evidenc v Centrih za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog

 Strokovna podlaga pri izdelavi DETOKS-a:

 • strokovnjaki projektne skupine za pripravo evidentiranja storitev, imenovane pri Koordinaciji centrov za preprečevanje in zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog pri Ministrstvu za zdravstvo.

Delovanje programa DETOKS:

Prijava v program: z uporabniškim imenom in geslom, kar poveča zaščito osebnih podatkov pacientov

Uporaba on-line kartice zdravstvenega zavarovanja: v celoti podpira delo s KZZ OL

 • Administracija pacienta: vsi obvezni podatki se lahko preberejo iz KZZ, kar zmanjša administrativno delo
  • vsi zahtevani osebni podatki
  • podatki o obveznem zdravstvenem zavarovanju (podatki o zaposlitvi)
  • prostovoljno zavarovanje
  • izbrani zdravniki
  • številka kartona
  • kontaktne osebe (za primer, da se pacientu kaj zgodi) 
  • zgodovina zaposlitev 
  • zgodovina izbranih zdravnikov
 • Anamneza pacienta: omogočen vnos družinske, socialne, osebne anamneze pacienta, podatkov o hospitalizacijah pacienta.
 • Toksikološka anamneza (vprašalniki Centra): 
  • socialno-demografske informacije o pacientu
  • informacije o škodljivi uporabi drog in tveganem vedenju pacienta
  • omogočeno oblikovanje in vnos poljubnega vprašalnika
 • Beleženje storitev in obračun (fakturiranje storitev): 
  • zajemanje storitev poteka iz zelene knjige
  • uporaba seta storitev (nabor le določenih storitev iz zelene knjige), prilagojeno uporabi v Centrih
 • Zdravila: 
  • omogoča spremljanje zdravil, ki jih pacient prejema ali jih je prejemal (vodenje zgodovine zdravil)
  • vodenje evidence o načinu doziranja, dozi, možnost poljubnega vpisa beležk zdravnika (npr. reakcije pacienta na zdravilo, predvideno trajanje terapije ipd.
  • omogočeno predpisovanje zdravil in tiskanje receptov
  • omogočena uporaba eRecepta
 • Laboratorijske storitve: 
  • naročanje laboratorijskih storitev
  • evidentiranje opravljenih preiskav in njihovih rezultatov
  • izbira laboratorijskih storitev iz zelene knjige ali iz prilagojenega seta storitev za potrebe Centra (testi na HIV, hepatitis A, urinske preiskave,...)
 • Cepljenje: spremljanje cepljenja pacienta
  • Cepljenje: spremljanje cepljenja pacienta in opozarjanje na potrebno vnovično cepljenje
 • Substitucijska terapija:
  • beleženje substitucijske terapije (vrsta obravnave, kje je prejel npr. Metadon, za koliko dni je prejel za domov, plan detoksinacije - trenutna doza, predvidena doza za naslednjič, trajanje detoksinacije...)
  • podatke o zaključku terapije (datum in vzrok prekinitve oz. zaključka obravnave)
 • Poročila in statistike: 
  • vse običajne statistike, ki jih že podpira zdravstveni informacijski sistem ProMedica (npr. medicinske obravnave v obdobju, storitve po zdravniku, pacienti po zdravniku, ...) 
  • poročila in statistike, ki jih od Centra zahtevajo: 
  • ZZZS (npr. število oseb, vključenih v program, časovni pregled dela Centra,...) 
  • Ministrstvo za zdravstvo (npr. šifrirano vodenje evidence o vključenosti v metadonski program, količina, ...) 
  • IVZ
  • Poročila, potrebna samim Centrom (npr. dnevna poročila o izdaji metadona, o opravljenih testih,...)

  Varovanje osebnih in medicinskih podatkov v DETOKSu

 • Vgrajena večnivojska zaščita:
 • na nivoju baze podatkov: vpogled imajo le pooblaščeni uporabniki. Izbrane podatke vidijo le določeni uporabniki. Možnost nadgraditve programa s kriptiranjem podatkov v bazi.
 • prijava z uporabniškim imenom in geslom
 • omejitev prikaza podatkov glede na uporabnika (npr. tehnik in zdravnik vidita različne podatke)

 

  Tehnološke osnove:

 • Narejena v programskem jeziku Borland Delphi 5.0 in C# .NET
 • Podpira operacijske sisteme Windows XP, Windows 7 in višje
 • Enouporabniška ali mrežna verzija programa uporablja bazo podatkov MS SQL Server 2005 ali višje
 • Detoks program je v celoti integriran v medicinski informacijski sistem ProMedica

 

Licenca za program DETOKS obsega:

 • licenco za uporabo programa za 1 ambulanto in vse zaposlene v tej ambulanti
 • namestitev na naročnikov računalnik
 • 1 dnevno izobraževanje uporabnikov
 • navodila
 • časovno neomejena garancija za odpravo skritih napak
 • vzdrževanje modula bo vključeno v osnovno vzdrževanje programa Promedica

 

 

Zahtevajte neobvezujočo ponudbo in poslali vam bomo podrobnejše informacije.
 

Okno vnosa programa zdravljenje
Priprava podatkov za avtomatsko podeljevanje substitucijske terapije
Dnevno podeljevanje substitucijske terapije – seznam pacientov s predvidenimi dozami (vpišete le prejeto dozo)
Spremljanje cepljenja pacientov
Priprava poročil

Poglavitne prednosti

 • enostavna izdelava evidenc
 • spremljanje upsešnosti zdravljenja odvisnosti
 • varovanje osebnih medicinskih podatkov pacientov

 

Predstavitev programa Detoks

Za povečavo dvakrat kliknite na video