BPI - Baza podatkov izvajalcev

Program za poizvedovanje v lokalni bazi podatkov o izvajalcih v zdravstveni mreži


Komu je BPI koristen pripomoček?

 • BPI - Baza podatkov izvajalcev je namenjena delu na Inštitutu za varovanje zdravja RS (IVZ) in v regijskih Zavodih za zdravstveno zavarovanje (ZZV), da z njeno pomočjo spremljajo podatke o izvajalcih zdravstvenega varstva.


  Sestavine/menu programa:

 • Datoteke - za preverjanje in sprejem podatkov, ki v obliki pošiljke čakajo na ustreznem področju diska
 • Podatki - omogočajo primerjavo in pregled zbranih podatkov v aktivni bazi
 • Urejanje - vsebuje različna pomožna opravila
 • Izhodi, Akcije in Okna
 • Pomoč

 

  Načela, ki so bila upoštevana pri izdelavi programa:

 • Jedro programa je aktivna baza, kjer so zadnji napolnjeni podatki
 • V aktivno bazo je mogoče napolniti podatke iz nove pošiljke. Ob polnitvi se stari podatki arhivirajo in nato prekrijejo
 • Vir podatkov so pošiljke, ki jih pripravijo na IVZ (izvleček iz celotne slovenske baze BPI). Pošiljka v stisnjeni obliki čaka na dogovorjenem področju diska.
 • Vir podatkov za polnjenje aktivne baze je lahko tudi arhivski paket podatkov.
 • Program ne omogoča spreminjanja podatkov. Vse podatke lahko samo beremo in izpisujemo.

 

 

  Poglavitne prednosti

 • podpora predpisanemu šifrantu MKB enostavna uporaba